Tag Archive: Szimeon érsek

Rasztyiszláv eperjesi érsek szakadároknak nevezte a csehországi főpapokat

Rasztyiszláv eperjesi érsek egyház főpapjaihoz, papjaihoz és világi hívőkhöz írt levelében visszautasítja, hogy a Szent Szinódus üléseként ismerje el a csehországi főpapok 2015. december 17-i prágai gyűlését. Ezen találkozójuk során a csehországi főpapok élükön Szimeon… Bővebben…

Szimeon olomouc-brnói érsek levele Kirill moszkvai patriarchához a cseh-szlovákiai egyházzal kapcsolatban

Szimeon érsek levele Kirill moszkvai patriarchához. A levelet orosz és angol nyelven megkapta a többi Helyi Orthodox Egyház elöljárója is. Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának 119034 Moszkva, Csisztij pereulok 5. Szentséges… Bővebben…