Tag Archive: Nyugat Európai Orosz Exarchátus

“A rendetlenséggel-zűrzavarral szemben nem a rend, hanem a béke áll”

Ez olyan fontos szerintem, hogy mégis kirakom: A Nyugat Európai orosz hagyományú egyházközségek Érseksége Tanácsának közleménye (2019.01.17). Az elmúlt napokban az Érsekség több papja és diakónusa kapott levelet azon oroszág görög metropolitájától, ahol… Bővebben…

Az Érsekségi Tanács közleménye (2018. november 30).

A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége a régió egyik legrégebbi orthodox közössége. Szent Tyihon moszkvai patriarcha 1921. április 8-i rendeletével lelkipásztori gondozását Jevlogij (Georgijevszkij) metropolitára bízta. A bolsevik forradalom után száműzetésbe került orosz… Bővebben…

A Moszkvai Patriarchátus várja a nyugat-európai orosz egyházközségek csatlakozását

A Konstantinápolyi Patriarchátus azon döntésével kapcsolatban, hogy megszünteti Nyugat-Európai Orosz Exarchátusát, a Moszkvai Patriarchátusban emlékeztettek arra, hogy már régóta várják ezen egyházközségek csatlakozását a moszkvai joghatósághoz. „Tizenöt évvel ezelőtt, 2003 tavaszán a néha… Bővebben…

Konstantinápoly és az európai orosz egyházközségek

Meg se várva a Konstantinápolyi Patriarchátus Szinódusa határozatainak hivatalos nyilvánosságra hozatalát, a vezető ukrajnai sajtótermékek bejelentették, hogy Konstantinápoly megszüntette az Orosz Orthodox Egyház Nyugat-Európai Exarchátusát. A valóságban a Konstantinápolyi Szinódus döntésének semmi köze… Bővebben…

Az Egyetemes Patriarchátus közleménye a Nyugat-Európai Orosz Exarchátusról

Az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusa 2018. november 27-i ülésén úgy határozott, hogy visszavonja az 1999. évi patriarchai tomoszt, mely alapján Érsek-Exarcháján keresztül ellátta a nyugat-európai orosz hagyományú orthodox egyházközségek lelkipásztori gondozását és kormányzását.… Bővebben…

Főtisztelendő Ioann, charioupoliszi érsek, az egyetemes patriarcha exarchájának lelkipásztori levele

 A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége, az Egyetemes Patriarchátus Exarchátusa, Nyugat-Európa más egyházi joghatóságaihoz hasonlóan aggodalommal követi az orthodox egyházak közötti feszült kapcsolatok alakulását, egyúttal pedig különös élességgel éli meg azt saját belső… Bővebben…

A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége Érseki Tanácsának közleménye a firenzei egyházközségben kialakult helyzettel kapcsolatban

A 2018. november 16-án Főtisztelendő Joann érsek elnökletével ülésezett Érseki Tanács a közelmúltban a firenzei egyházközségben (Olaszország) bekövetkezett eseményekről tárgyalt. 2018. október 28-án vasárnap a Liturgia során az egyházi kánonokat megsértve az egyházközség… Bővebben…

Nem szakít Moszkvával az Egyetemes Patriarchátus

Annak ellenére, hogy az Orosz Orthodox Egyház Szent Szinódusa Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája elnökségével tartott ülésén megszakította az eucharisztikus kapcsolatot az Egyetemes Patriarchátussal, a Konstantinápolyi Patriarchátus továbbra is közösségben marad vele… Bővebben…

Szofronij (Szaharov) archimandrita imája a megbékélésért

Szofronij (Szaharov) archimandrita imája a megbékélésért, melyet Főtisztelendő Joann charioupolisi érsek, az Egyetemes Patriarchátus Nyugat-Európai Orosz Exarchátusának elöljárója ajánl az egyházközségeknek, hogy a Szent Liturgián imádkozzák az egyházi béke visszaállításáért Uram, Jézus Krisztus,… Bővebben…

Vikárius püspököt választottak a Nyugat-Európai Orosz Exarchátusban

November 11-12-én ülésezik Párizsban a Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége (az ún. Nyugat-Európai Orosz Exarchátus) Érsekségi Gyűlése, amely vikárius püspökké választotta Porfirij (Plant) szerzetespapot, az exeteri Illés próféta templom (Nagy Britannia) elöljáróját. Az… Bővebben…