Tag Archive: Moszkvai egyházi élet

Húsvét 1928 – Levél egy szovjet börtönből

Serge Schmemann, Alexander Schmemann atya fia az Echoes of a native land (A szülőföld visszhangjai) című csodálatos kis könyvében közölt bizonyos leveleket. Ezek eredetileg családja egy korábbi generációhoz tartozó tagjától származtak, aki számos… Bővebben…

Vszevolod Csaplin nyilatkozott felmentéséről a Dozsgy televízióban

Csaplin atya elmondása szerint az egyházban nem akarják, hogy többféle vélemény legyen. „Régóta vitatkoztam a Szentséges Patriarchával az egyházi-állami kapcsolatok kérdéseiről és az egyházkormányzat kérdéseiről. Úgy gondolom, hogy az Egyháznak nyíltan kell beszélnie… Bővebben…

Felmentették tisztségéből Vszevolod Csaplin protoijerejt

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának 2015. december 24-i ülésén a szinódusi intézmények átszervezéséről határoztak.  “A munka optimalizációja és a hatékonyság növelése, valamint a szinodális intézmények tevékenységében a párhuzamos folyamatok kizárása érdekében” a Szent… Bővebben…

Illés próféta temploma az Obigyenszkij-közben

Egy fejezet Alekszej Petrovics Arcibusev “A könyörületesség kapuját” c. könyvéből. Egyszer betegségemről beszélgettem egy fogolytársammal, a pszichiáter Ványa Szuhovval. Búcsúzkodás után, már a küszöbön mondott egy mondatot, ami felfordította egész életemet: „Tudod, Aljosa,… Bővebben…