Bartholomaiosz patriarchra az Orthodoxia kánoni rendjének megbomlásáról és egyes egyházak „önkényességéről”

Őszentsége I. Bartholomaiosz egyetemes patriarcha március 6-án mondott beszédet a Helyi Orthodox Egyházak Isztambulban összegyűlt elöljárói előtt. Beszédében a konstantinápolyi patriarcha napjaink Orthodoxiájának kánoni és ekkleziológiai jellegű problémáiról beszélt. Beszédében Bartholomaiosz patriarcha emlékeztett… Bővebben…