Tag Archive: egyházszakadás

 Mihail prágai érsek körlevele

2015. december 23-án Mihail (Dandár) prágai érsek a papságnak és a híveknek címzett körlevélben magyarázza el, hogy miért nem ismerik el Rasztyisztláv eperjesi érsek cseh-szlovákiai metropolitává történt megválasztását a 2014. január 11-én Eperjesen… Bővebben…

Rasztyiszláv eperjesi érsek szakadároknak nevezte a csehországi főpapokat

Rasztyiszláv eperjesi érsek egyház főpapjaihoz, papjaihoz és világi hívőkhöz írt levelében visszautasítja, hogy a Szent Szinódus üléseként ismerje el a csehországi főpapok 2015. december 17-i prágai gyűlését. Ezen találkozójuk során a csehországi főpapok élükön Szimeon… Bővebben…

Megszakadt a kánoni közösség a Jeruzsálemi és az Antiokhiai Egyházak között

Az Antiokhiai Egyház katari joghatóságát kétségbe vonó Jeruzsálemi Patriarchátussal a kapcsolatok rendezése érdekében folytatott hosszú hónapok óta tartó tárgyalások után az Antokhiai Patriarchátus megszakította a kánoni közösséget a Jeruzsálemi Patriarchátussal – adja hírül… Bővebben…

Fejlemények a Cseh-Szlovákiai Orthodox Egyházban

A ROMFEA görög egyház honlapon megjelent hír szerint Rasztiszláv eperjesi érsek, akinek cseh-szlovákiai metropolitává választását nem ismeri el a Helyi Orthodox Egyházak többsége (a Moszkvai Patriarchátus, az Antokhiai Patriarchátus és az Amerikai Orthodox… Bővebben…

Szimeon olomouc-brnói érsek levele Kirill moszkvai patriarchához a cseh-szlovákiai egyházzal kapcsolatban

Szimeon érsek levele Kirill moszkvai patriarchához. A levelet orosz és angol nyelven megkapta a többi Helyi Orthodox Egyház elöljárója is. Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának 119034 Moszkva, Csisztij pereulok 5. Szentséges… Bővebben…

Tárgyalások az Egyetemes Patriarchátus és a Cseh-szlovák Egyház képviselői között

2014. március 1-én az Egyetemes Patriarchátusban fogadták a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza delegációját. Az Egyetemes Patriarchátus nem ismeri el Rasztiszlav eperjesi érsek metropolitává választását és továbbra is Főtisztelendő Szimeon (világi nevén… Bővebben…

Szakadás a cseh-szlovákiai orthodox egyházban?

FRISSÍTVE Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza Szent Szinódusának nyilatkozata (Prága, 2013. december 9). A Szent Szinódus ülését Főtisztelendő Simeon, olomouc-brnó-i érsek nyitotta meg, aki azonban azonnal visszautasította, hogy napirendbe vegye a többi… Bővebben…

Egy szakadás története: Orthodoxia és Katolicizmus

Placide (Deseille) archimandrita Egy szakadás története: Orthodoxia és Katolicizmus Az európai kereszténység szellemi egysége már egy egész évezrede kettészakadt. Európa keleti fele és a Balkán elsősorban az Orthodoxiát vallja. A főleg római katolikus… Bővebben…

A. Mazirin: “A felsőpapság a hatalom folytonosságáról az Orosz Orthodox Egyházban az 1920 – 1930-as években” (I./1.)

Alekszander Mazirin atya:  A felsőpapság a hatalom folytonosságáról az Orosz Orthodox Egyházban az 1920 – 1930-as években Bevezetés Az Orosz Orthodox Egyház történelmében talán még nem volt súlyosabb időszak mint a XX. század… Bővebben…