Feljegyzések 5.

Egyes fiatalok, akik nem rég jöttek az Egyházba, gondolkodás nélkül és hiszékenyen fogadnak mindent, amivel találkoznak, majd amikor pofont kapnak az egyházi alteregótól, halálosan elkeserednek, egészen addig, hogy visszatérnek az ateizmusba. Hiszen mondva van nekünk: “Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok!” (Mt, 10, 16).

Ismertem egy ilyen ifjút, aki kereszténységének buzgó szakaszában éjszaka titokban felkelt, hogy imádkozzon, egyetlen kis ikonját e percekre egy pálmalevélre helyezve, és folyamatosan rettegve attól, hogy belép az apja – egy aktív ateista -, és összetöri. Ez az ifjú akkor monostorról álmodozott, de senki nem figyelmeztette semmire, nem tanította. Nálunk, úgymond, minden nagyszerű. Ezért, amikor eljött az égető belső egyházi kísértések ideje, nem bírta ki és távozott.

Az egyházi alteregóról kezdettől fogva beszélni kell, méghozzá világosan és egyszerűen, ugyanolyan világosan, ahogyan az Evangéliumban van róla szó. Tudjatok róla és Krisztust keressétek az Egyházban, csak Őt keressétek, mert az Egyház csak Krisztus Teste az Ő emberségében, csak az Ő Teste, és akkor bölcs szívet kaptok a jónak és a rossznak az Egyház kerítésén belüli megkülönböztetéséhez, hogy lássátok, amint az Ő (az Egyház) Fénye világít a sötétségben és a sötétség nem fogadja be azt”. 

* * *

Gyakran hallom a kérdést azoktól, akik nem rég jöttek az Egyházba: mit olvassak a hitem megerősödéséhez? A kereszténységben csak egyetlen könyv van, amely teljes mértékben feltárja azt, ez az Új Szövetség, minden más csak többé-kevésbé. Ezért minden más könyvet, melyek a kereszténységről pozitívan beszélnek, csak feltételekkel szabad elfogadni. Nagy Szent Varszonúfiosz szavai majdnem teljesen elvezetnek minket Pál apostol szavaihoz: ilyen a szent atyák lelkének ereje. De rajtuk kívül még számtalan könyv van a legpravoszlávabb címekkel, melyek a legjobb szándékkal íródtak, de a kereszténységet elhomályosítják vagy eltorzítják.

“Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál” (Zsid. 4, 12) – mondta az apostol. Csak ilyen kard képes kettévágni a teológiai és egyházkörüli irodalom sötétségét és zűrzavarát, hogy megnyissa az ember előtt a fénysugárhoz hasonló világos utat.

De Isten Igéjének olvasása már küzdelem, munka. “Cigarettázás közben” olvashatjuk Rozanovot vagy Aquinói Tamást, talán még Vlagyimir Szolovjovot is, de Pál apostolt vagy Nagy Szent Makarioszt nem.