Szergej Fudel: A templom falainál – gondolatok és feljegyzések

Előszó

Minden orthodox ember életében feltétlenül volt egy könyv, egy cikk, egy jegyzet, kivonat, mely mélyen befolyásolta életének választását, komoly, elhatározását, hogy életében Krisztust követi, függetlenül az emberek véleményétől, az életkörülményektől, az út nehézségétől. Sokak számára ilyen útmutató csillag volt Szergej Joszifovics Fudel, nagy XX. századi orosz hitvalló “A templom falainál” c. műve, melyet először a “Remény” szamizdat-gyűjteményben jelentettek meg Z. A. Krahmalnyikova szerkesztésében. Az alábbiakban e műből idézünk, remélve, hogy ezek a hiteles szavak segítenek megtalálni azt a szellemi fényt, melyet oly nehéz felfedeznie az újonnan megtérő kereszténynek napjaink egyházi valóságában.

Feljegyzések 1.

Feljegyzések 2.

 

Ford.: Komoróczy Miklós

Lektorálta: Mester Zsolt