A Nagy Hét olvasmányai: Virágvasárnap, szombat Esti Istentisztelet

1. ószövetségi olvasmány: Genezis 49, 1–2; 8–12

Magához hivatta Jákob a fiait, és ezt mondta nekik: Gyűljetek össze, hogy elmondjam néktek, mi történik majd veletek az utolsó napokban. Gyűljetek egybe és hallgassatok meg, Jákob fiai, hallgassátok meg Izráelt, a ti atyátokat. Juda, téged magasztalnak majd testvéreid, kezed ellenséged nyakán lesz, leborulnak előtted atyádnak fiai. Oroszlánkölyök vagy, Juda, sarjadékból emelkedtél fel, fiam. Lehevervén elaludtál mint az oroszlán, és mint az oroszlánkölyök; ki merné fölkelteni őt? Nem hal ki Judából a fejedelem, sem vezér az ő ágyékából, mígnem eljő, aki hátra van még; és Ő lesz az, akit a népek várnak. Szöllőtőhöz köti szamárcsikaját, és szöllőindához szamárkancájának vemhét. Borban mossa a ruháját, és szöllő vérében a köntösét. Szemei vidámabbak a bornál, és a tejnél fehérebbek a fogai.

 

2. ószövetségi olvasmány: Szofóniás 3, 14–19

Ezeket mondja az Úr: Örvendj nagyon Sionnak leánya; hirdesd Jeruzsálem leánya, vigadozz és ujjong teljes szívedből, Jeruzsálem leánya! Eltörölte az Úr igaztalanságaidat, megszabadított téged ellenségeid kezéből; Izráel Királya, az Úr veled van, nem látsz többé rosszat. Abban az időben ezt mondja majd az Úr Jeruzsálemnek: Bízzál, Sion, el ne lankadjanak kezeid; a te Urad Istened benned lakozik, erős Ő és megszabadít téged; vigasságot hoz reád, megújít téged az Ő szeretetében, és örvendezik benned gyönyörűséggel, mint az ünnep napján. És egybegyűjtöm a meggyötörteket. Óh jaj! kicsoda szenvedett miatta gyalázatot? Íme Én cselekszem benned és éretted abban az időben – mondja az Úr, – és megmentem az elnyomottat és a kitaszítottat; befogadom és büszkévé és nevezetessé teszem őket az egész földön.

 

3. ószövetségi olvasmány: Zakariás 9, 9–15

Ezeket mondja az Úr: Örvendj nagyon, Sionnak leánya; hirdesd Jeruzsálem leánya: íme a te Királyod jő hozzád; igazságos és szabadító Ő, szelíd és az igavonó állat hátán ül, fiatal szamárcsikón. És kipusztítja a harciszekereket Efráimból és a lovakat Jeruzsálemből, és elpusztul a harci íj, és bőség és békeség lesz a népek között; és uralkodik a vizektől a tengerig, és a folyóktól a föld határáig. És te a szövetség vére által kibocsátod foglyaidat a gödörből, amelyben nincs víz. Maradjatok az erődítményben, gyülekezetnek foglyai, és az egy napi lakozásért kétszeresen fizetek vissza néked. Mert íjam gyanánt feszítettelek meg, Juda, megtöltöttem Efráimot, és elindítom gyermekeidet, Sion, a pogányok gyermekei ellen, és megragadlak, mint a harcos kardot. És az Úr megjelenik felettük, és úgy repül a dárdája, mint a villám; és a mindenható Úr Isten kürtöt fuvall, és elindul az Ő fenyegető haragjával. A mindenható Úr oltalmazza meg őket.