Ignátyij (Dusein) püspök: “Karácsonyi mese. A patriarchai rezidencián nem aludtak…”

“Hogy hová tart a világ?! Az országot elfoglalták az istentelenek. A szentélyeket megbecstelenítették. A király végleg paranoiás lett. A vámosok újra felemelték a tarifákat. A felső papság a hatalmat szolgálja, a nép között eluralkodtak a durva babonák. Minden összeomlik és semmiféle perspektíva. Nem lehet másképp: ezek az utolsó idők” – gondolta magában a zsidó Simon, amikor a Júdea felett elterülő csillagos eget szemlélte.

Jeruzsálemben, egy gondosan védett objektumban, saját irodájában Heródes aggodalmasan elmélkedett: “Valami nincs rendjén. Három ügynök, mágusnak öltözve, átlépte a határt és találkozni akarnak valakivel a zelóta alvilágból a Betlehem környéki hegyekben, és valamit át akarnak nekik adni, de pontosan mit? Talán instrukciókat a perzsa seregek betörése esetén. Ezután professzionálisan meglógtak a megfigyelők elől, nagyon simán fejezték be az utukat. Ebből is látni, hogy jól felkészült szakemberek voltak. És egy bizonyos József és családja titokzatos evakuációja? A népszámlálási pontról állandó lakhelyükre való visszatérés helyett illegálisan az ellenséges Egyiptomba távoztak! Kitűnő speciális művelet! Ki áll mindezek mögött? Kire lehetne rábízni Betlehem megtisztítását?”

A patriarchai rezidencián a főpap nem tudott aludni: “Valami nincs rendben. Nappal Ő MAGA állította szőnyegre az egész Szinódust és kérdezgette: “Hol születik Krisztus”? Mintha nem tudná… Nyilvánvalóan minket ellenőrzött: hogy nem találtunk-e ki valamit. Mi természetesen rendíthetetlenül válaszoltuk: “Betlehemben!” Úgy tűnik, megnyugodott. Azért mégiscsak sértő. Oly hosszú ideje szolgálok, nem félelemből, hanem odaadásból, és mégis ez az örök bizalmatlanság”.

A perzsa határon a mágusok, pihenőt tartva, és továbbra is idegesen nézelődve maguk körül, ezt gondoltván: “Óh, Istenem! Tényleg nem találhattál volna nyugalmasabb helyet?! Itt biztosan megölnek Téged!”

Régi ismerősünk, Simon, nézve a csillagokat, így folytatta a gondolatait: “Azt mondják, hogy a kőfaragó Józsefnek megjelent az angyal álmában, és azt mondta, hogy a Messiás hamarosan biztosan megszületik és megmenti a népét a bűnöktől. Nem is tudom, hogy örüljek-e vagy sírjak. Az, Akit annyira vártak, hamarosan megszületik. És utána? Megment a bűnöktől… Nos, tényleg: ennél nagyobb problémáink nincsenek. Elegünk van a rómaiakból, Heródes megőrült, az árak nőnek, a gazdaság a csőd felé tart. Ő meg megment a bűnöktől…”

A Bethlehem melletti mezőn pedig a pásztorok ültek a köveken, mosolyogtak és csendben nézték a csillagokat, és nem gondoltak semmire.

Forrás