“Többé nincs joga fellépni az Egyetemes Orthodoxia nevében” – a moszkvai Szent Szinódus határozata Bartholomeosz egyetemes patriarcháról

A Szent Szinódus 60. számú jegyzőkönyvéből

Határozathozatal Bartholomeosz konstantinápolyi patriarcha kijevi látogatásáról

HATÁROZAT:

1. Bartholomeosz konstantinápolyi patriarcha és kíséretének Moszkva és egész Oroszország patriarchája, Onufrij Kijev és egész Ukrajna metropolitája és az Ukrán Orthodox Egyház törvényes főpapjainak meghívása nélküli látogatását a kánonok – különösen a Szardeszi Zsinat 3. kánonja és az Antiokhiai Zsinat 13. kánonja – durva megsértésének kell tekinteni.

2. Elítélni a konstantinápolyi patriarchának az Orthodoxia egysége lerombolására irányuló folytatódó kánonellenes tevékenységét.

3. Kiemelni Bartholomeosz patriarcha látogatásának mélységesen politikai jellegét, mely leleplezi az Egyházon kívüli erőktől való függőségét.

4. Megőrizve a Szent Konstantinápolyi Egyháznak a Rusz Krisztus hitével való megvilágosítása ügyében szerzett érdemei hálás emlékezetét, hangsúlyozni, hogy az örökemlékű szentséges konstantinápolyi patriarchák nemes tettei a múltban nem igazolják Bartholomeosz patriarcha mostani kánoni bűntetteit, aki támogatta a szakadást és egyházi közösségbe lépett olyan személyekkel, akik orthodox főpapoknak nevezik magukat, de nem rendelkeznek kanonikus felszenteléssel.

5. Megállapítani, hogy támogatván a szakadást Ukrajnában, Bartholomeosz patriarcha elveszítette a hívők millióinak bizalmát. Hangsúlyozni, hogy azon körülmények között, amikor a világ orthodox hívőinek többsége nem áll vele egyházi közösségben, többé nincs joga fellépni az egész egyetemes Orthodoxia nevében és annak vezetőjének tekintenie önmagát.

6. Hangsúlyozni, hogy a Moszkvai Patriarchátus hű a kánonjogi normák és az összorthodox együttműködés általánosan elfogadott elvei iránt, hogy továbbra is nyílt az egyetemes Orthodoxiában kialakult helyzet összorthodox megtárgyalására. Hangsúlyozni, hogy az Orthodox Egyház egységének aláásása miatti felelősség etljes egészében Bartholomeosz patriarchát terheli annak kánonellenes cselekedetei miatt.

7. Támogatást kifejezni Őboldogsága Onufrij Kijev és egész Ukrajna metropolitája, az Ukrán Orthodox Egyház főpásztorai, lelkipásztorai és egész teljessége iránt az igazságban való és az Egyház kánoni egysége iránti kitartásukért.

Szent Szinódus 61. számú jegyzőkönyvéből

Döntés az Alexandriai Patriarchátus elöljárójának az Ukrajnában működő szakadár struktúra fejével való együtt szolgálás következményeiről 

HATÁROZAT:

  1. Kifejezni a mély fájdalmat azzal kapcsolatban, hogy Theodorosz alexandriai patriarcha részt vett az Ukrajnában működő szakadár struktúra fejével tartott közös szolgálaton, ami még inkább elmélyíti a szakadást Egyházaink között.
  2. Figyelembe véve a fentieket és figyelembe véve az Alexandriai Orthodox Egyház klerikusainak Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának címzett nagy számú kérelmeit a Moszkvai Patriarchátus omoforionja alá való átvételükről, megbízni Főtisztelendő Leonyid vlagyikavkázi és alániai érseket azzal, hogy a beérkező kérelmek gondos tanulmányozása után tegyen javaslatot a Szent Szinódusnak.

Kirill Govorun archimandrita (Moszkvai Patriarchátus) kommentárja:

Három gondolatom van a Szinódus mai ülésével kapcsolatban, amely úgymond “eltörölte” a konstantinápolyi patriarcha egyetemes státuszát: a Moszkvai Patriarchátus legkeményebb reakciója nem az 1686-os oklevél visszavonására, nem az Ukrajnai Orthodox Egyház autokefalitásának Tomoszára, nem Bartholomeosz patriarcha kijevi látogatására történt, hanem arra, hogy Konstantinápoly 2018. szeptemberében két exarchát küldött Kijevbe. Ez a paradoxon demonstrálja, hogy a Moszkvai Patriarchátus vezetőségének kezében nincsenek reális befolyásolási eszközök.

Második: A Moszkvai Patriarchátus arra adott áldást, amiért ő maga megszakította a közösséget Konstantinápollyal és a hozzá csatlakozó egyházakkal: egy idegen kánoni területen való beavatkozásért, mégpedig Afrikában. Ez azt jelenti, hogy ha Konstantinápolynak nem volt igaza, akkor nincs igaza a Moszkvai Patriarchátusnak sem, ha pedig a Moszkvai Patriarchátusnak igaza van, akkor igaza van Konstantinápolynak is. Különben a klasszikus kettős mércével állunk szemben.

A harmadik és legfontosabb: a Szinód eltörölte azt, amit korábban nem ismert el. Mégpedig: a jogát “fellépni az egész egyetemes Orthodoxia nevében és annak vezetőjének tekintenie önmagát.”. A Moszkvai Patriarchátus hivatalosan soha nem ismerte el Konstantinápoly ezen jogát és mindig vitatta azt, a helyi egyházak egyenrangúságára helyezve a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy ha majd a helyzet tisztázódik – feltétlenül tisztázódni fog, mivel sokkal rosszabb helyzetek is tisztázódtak -, akkor kiderül, hogy a Szinódus ezen döntése lesz Konstantinápoly elsőbbsége jogának ilyen interpretáció szerinti első elismerése. Fontos ez a részlet: a jogot személy szerint Bartholomeosz patriarchától vették el, aki azzal ex officio rendelkezik. Ez lényegében a hivatala egyetemes státuszának elismerését jelenti. Ebben az értelemben a mostani döntés stratégiai, és hosszú távú perspektívában meglehetősen konstruktív (Forrás).

Forrás