Új könyv a Sztalinizmus történetéről

A “csendes terror” időszaka. Politikai repressziók az Altaj-vidéken 1935-1937 első fele között.

A könyv az 1930-1935-1937-es időszak politikai represszióinak egyik kevésbé tanulmányozott szakaszát elemzi az Altáj-vidék és az Ojrotszkoj Autonóm Terület példáján, melyek ekkoriban Nyugat-Szibéria vidékéhez tartoztak.

A könyv vizsgálja a represszió mechanizmusainak fejlődését a Nagy Terrort megelőző években és megvilágítja mind az országos, mind pedig az Altáj vidéki repressziós kampányok végrehajtásának történetét. A kutatás fő forrásai a politikai repressziók áldozatainak visszaemlékezései és az Altáj-vidék nyomozóhatóságainak nyomozati anyagai voltak. Feltárja a letartóztatások, ítéletek dinamikáját, a vád gyakorlatának alakulását a Nagy Terror időszakához közeledve, bemutatja a represszió áldozatainak szociális-társadalmi portréit, más régiókkal és korszakokkal összehasonlítva. Vizsgálja a terület vidéke gazdasági mutatói alakulásának hatását a repressziók dinamikájára, bizonyítva azt a hipotézist, hogy az adott terület lakosságának életszínvonala minden konkrét vidéken befolyásolta a repressziók szintjét.

Tartalom

Bevezetés
1. Fejezet: A terror áldozatainak kollektív életrajza: források

2. Fejezet: Lövés a Szmolnijban és annak következményei

3. Fejezet: A repressziók fordulatszáma növekszik: a repressziós kampányok menete

4. Fejezet: A repressziók mechanizmusai. Hogyan válhatunk a “nép ellenségeivé”?

5. Fejezet: A “nép ellenségének” társadalmi portréja

6. Fejezet: Hogyan “alkossunk” ügyet: történetek a nyomozati anyagokból

7. Fejezet: A vád gyakorlatának szigorodása

8. Fejezet: A repressziók szociális-gazdasági okai

9. Fejezet: Repressziók Szovjetoroszország más régióiban a Nagy Terror előtt. Rövid áttekintés.

Befejezés.

Források és irodalom.

Mellékletek.

Forrás