A pravoszláv sztalinisták hazugsága

Megláttam a világhálón Lukács (Vojno-Jaszenyeckij) képét a neki tulajdonított idézettel: “Sztálin megőrizte Oroszországot, megmutatta, hogy mit jelent a világ számára. Ezért én, mint orthodox keresztény és orosz hazafi, mélyen leborulok Sztálin előtt”, és egyáltalán nem csodálkoztam.

Lukács érsek proszovjet igehirdetései közismertek, egyikük – “A békére hívott el minket az Úr” (ZSMP – A Moszkvai Patriarchátus Folyóirata – 1948. No. 1. 61-64. o.) annak idején éles kritikát kapott a párizsi “Orosz Gondolat” folyóiratban (N.Krjukov-Angorszkij: “De szabadíts meg minket a gonosztól”, Russzkaja Müszl, No. 64 (1948. július 2). Ennek ellenére utánanéztem, hogy hol és mivel kapcsolatban említi Lukács érsek Sztálint az írásaiban.

A keresés eredménye teljesen váratlannak bizonyult.

1. Lukács érsek prédikációinak a Moszkvai Patriarchátus Folyóiratában megjelent gyűjteménye ismert. A folyóiratot digitalizálták (http://archive.jmp.ru/), és a cikkek könnyen megkereshetők. Kiderült, hogy a főpap egyetlen egy cikkében sem említi Sztálin nevét. Csupán a Sztálin-díjról van említés, amit Lukács 1944-ben kapott meg.

2. A “Krími egyházmegye Szent Lukács (Vojno-Jaszenyeckij) és a felügyelő szervek dokumentumaiban 1946-1961” (Szimferopol, 2015) c. könyvben olvashatjuk az egyházügyi hivatal helyi megbízottjának jelentését, többek között Sztálin 70. születésnapjának megünnepléséről. Természetesen az egyházmegye minden templomában Hálaadó Istentiszteleteket és éltetéseket tartottak. Ezután az idézet: “Maga Lukács ezen a napon a székesegyházban szolgált és a szolgálat végén hazafias tartalmú prédikációt mondott arról, hogy kormányunk a békéért harcol, azonban prédikációjában nem említette a vezér nevét” (537. o.). Vagyis az egyházügyi hivatal megbízottja külön kihangsúlyozza, hogy a főpap a prédikációjában nem említette meg az ünnepelt nevét, bár ezt elvárták volna tőle.

3. Ebben a könyvben olvashatunk az egyházügyi megbízott Lukács érsekkel folytatott beszélgetéséről (1961.01.26.): “A beszélgetésünk során Lukács érsek N. Sz. Hruscsov amerikai útjának kérdése iránt érdeklődött és azt mondta: ‘Hruscsov többet tett, mint Sztálin egész életében és őszintén örül a sikereinek'” (1121. old).

Ezek a tények lehetővé teszik, hogy kételkedjünk abban, hogy a fenti kijelentés valóban Szent Lukácstól származik, bár tudjuk, hogy azt bebizonyítani, hogy valaki valamint nem mondott, meglehetősen reménytelen dolog.

A világhálón ez az idézet már sok helyen megjelent, mindig forrásmegjelölés nélkül. Alekszander Medvegyev, a Tyjumeni Állami Egyetem Orosz Irodalom Tanszékének docense feltárta ezen idézet korai történetét, és többé-kevésbé megvilágította annak eredetét. Az idézet először 1995-ben jelent meg Dmitrij Dudko atya feljegyzésében: “Szeretnék most emlékeztetni arra, hogy a patriarcháink, különösen Szergij és Alekszij, Sztálint Isten által adott vezérnek nevezték. Csatlakoztak hozzájuk mások is, például az olyan nagyformátumú tudós és teológus, mint Lukács Vojno-Jaszenyeckij érsek. Ő egyébként ült Sztálin alatt, de ez nem akadályozta meg, hogy Isten által adottnak nevezze Sztálint. <…> Igen, Sztálin megőrizte Oroszországot, megmutatta, hogy mit jelent az egész világ számára, ezzel még tisztába kell jöjjünk. Ezért én, mint orthodox keresztény és orosz hazafi, mélyen leborulok Sztálin előtt” (Dmitrij Dudko atya. Egy pap gondolatai Sztálinról // Sztálin a kortársak emlékezetésben és a kor dokumentumaiban / Szerk. M. Lobanov, Moszkva, 1995. 733-734 old.)

1999-ben a  «Наш современник» folyóirat “120 éve született I. V. Sztálin. Személyisége önmagáért beszél…: kortársak Sztálinról” c. cikkében újra megjelenik ez a mondat, de szerzőjének most már Lukács érseket nevezik meg: “Lukács (Vojno-Jaszenyeckij): ‘Sztálin, – mondta ő, – megőrizte Oroszországot, megmutatta, hogy mit jelent a világ számára. Ezért én, mint orthodox keresztény és orosz hazafi, mélyen leborulok Sztálin előtt” (Наш современник. 1999. №12. 188. o.).

Ugyanebben a számban írja Dudko: “Én is, aki ültem Sztálin és Brezsnyev alatt is, mint Lukács érsek, kész vagyok kiáltani: “Sztálin Oroszország Isten által adott vezére” (Dmitrij Dudko atya: Ő hívő volt // Наш современник. 1999. №12. 224. o.).

Ezután az idézet már Dudko atya szövegeitől független életet kezd élni: “Mind Szergij, mind Alekszij Isten által adott vezérnek nevezték Sztálint. Ez volt a véleménye a nagyformátumú tudós orvosnak és teológusnak, Lukácsnak – V. F. Vojno-Jaszenyeckijnek is, aki egyébként a háború előtt börtönben volt. “Sztálin – mondta ő, megőrizte Oroszországot, megmutatta, hogy mit jelent a világ számára. Ezért én, mint orthodox keresztény és orosz hazafi, mélyen leborulok Sztálin előtt” (Соловьев Б., Суходеев В. Полководец Сталин. М.: Алгоритм, 1999. С. 278).

Az internetes publikációkban ez az idézet Dudko atya személyes szövegeiben is megtalálható: “Tisztázzuk végül a következőket. Ha Trockij győzött volna a maga permanens forradalmával, akkor mi már valóságosan, nem pedig csak név szerint, mint Sztálin idején, fogaskerekek lettünk volna. Mindenki bizonyos sötét erők munkahadserege lett volna. De éppen Sztálin bizonyította be a gyakorlatban, hogy a szocializmust fel lehet építeni egy országban és megőrizte Oroszországot. Igen, Sztálin megőrizte Oroszországot, megmutatta, hogy mit jelent az egész világ számára, és ezzel még tisztába kell jöjjünk. Ezért én, mint orthodox keresztény és orosz hazafi, mélyen leborulok Sztálin előtt”.

Tehát az idézet szerzője Dmitrij Dudko protoijerej atya, Szent Lukácsnak pedig 1999-től tulajdonítják a kijelentést. Emlékeztetek, hogy a «Наш современник» ugyanezen számában jelent meg Dimitrij Dudko atya cikke is, “Hívő volt” címmel, melyben a Politikai Bizottság jegyzőkönyveinek hamis kivonatait mutatja be 1933-ból és 1939-ból, melyekben Sztálin mint a lenini vallásellenes politika ellenzője és a hívők védelmezője tűnik fel.

Az első publikáció óta eltelt évek során a Lukács érseknek tulajdonított idézetet számtalanszor megjelentették már. A moszkvai Manyézsban megnyitott “Pravoszláv Rusz” kiállításon az idézet főhelyen szerepelt. Ők, bár amatőrséggel vádolhatók, mégsem voltak tudatos történelemhamisítók.

https://volistob.ru/post/istochnikovedcheskoe-svyatitel-luka-i-stalin