Elhunyt a ROCOR(A) São Paulo-i diakónusa

Koronavírus fertőzés következtében kialakult komplikációkban hunyt el július 15-én, életének 51. évében a Külföldi Orosz Orthodox Egyház (Agafangel Paskovszkij metropolita Szinódusa – ROCOR(A)) diakónusa, Ioann Dandolo atya. Isten nyugosztalja!

A Külföldi Orosz Orthodox Egyház São Paulo-i egyházközségének kezdete 1925-re nyúlik vissza, amikor kb. ezer hívő tartozott hozzá. Saját, Szent Miklós nevét viselő, templomukat 1928-ban szentelték fel. A Külföldi Orosz Orthodox Egyház Főpapi Szinódusa 1934-ben püspöki székhelyet alapított itt, melynek első főpapja Feodoszij (Szamojlovics) püspök lett. A Szent Miklós székesegyház jelenlegi épületét 1939-ben szentelték fel. Napjainkban a dél-amerikai orosz diaszpórához (oroszok és orosz nyelvűek) kb. 600 ezer ember tartozik.

2007. májusában Georgij Petrenkó atya, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház brazíliai egyházközségeinek esperese és a Külföldi Orosz Orthodox Egyház dél-amerikai egyházközségeinek jelentős része nem támogatta a ROCOR és a Moszkvai Patriarchátus egyesülését. Ezen dél-amerikai egyházközségek Agafangel (Paskovszkij) püspök irányzatához csatlakoztak, aki az egyesülés idején a ROCOR odesszai főpapja volt. Agafangel püspök nem írta alá az egyesülést a Moszkvai Patriarchátussal és a ROCOR egyes részeinek (“szilánkjainak”) támogatásával megalapította a “Külföldi Orosz Orthodox Egyház Ideiglenes Legfelsőbb Egyházi Kormányzatát” valamint felvette a “new yorki és kelet-amerikai metropolita” címet. Székhelye továbbra is Ogyesszában, Ukrajnában van. A Moszkvai Patriarchátussal egyesülő ROCOR Főpapi Szinódusa ezért szakadárnak nyilvánította és lefokozta a papi rendből. Agafangel metropolita és követői a maguk részéről a ROCOR-nak a Moszkvai Patriarchátussal egyesült részét tekintik szakadároknak.

Georgij Petrenkó atyát 2009-ben Grigorij (Gergely) néven szerzetessé nyírták és augusztus 8-án a ROCOR(A) joghatóságában São Paulo és Dél-Amerika püspökévé szentelték.

Forrás