Mit mondanak az Egyházban Artyemij érsekről? Miért kényszerítik, hogy távozzon Grodnóból?

A Belarusz Orthodox Egyház Szinódusának [és a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának] döntése, mely szerint leváltják tisztségéből az 1996 óta a Grodnói Egyházmegyét vezető Artyemij érseket, nagy társadalmi visszhangot váltott ki. Utánajártunk, hogy mit mondanak az érsekről egyházi körökben és azokon kívül.

“Régi szovjet disszidens”

Papi közegben elterjedt mítosz, hogy a Grodnói Egyházmegye volt elöljárója keresetlen szavakkal küldte melegebb éghajlatra Jurij Andropovot, a szovjet KGB fejét, aki “információkat követelt” a disszidens papokról.

«Ez aligha igaz, – kommentálja egy, a volt érsekhez közel álló pap, – az ő ellenállási stílusa intelligens volt. De tény, hogy a főpap régi szovjet disszidens, aki következetesen és felelőssen lépett fel minden szovjet ellen. Ő mindig a nem embere volt, amikor a szovjetek valami aljasságot követeltek”.

Az érsek állampolgári álláspontját fiatal korában erősen befolyásolta a származása. “Anyai ágon a Kamockij nemesi családból származik, a megfelelő szigorú hagyomány szerinti neveltetésben részesült, mely nem fogadta el az állami szintre emelt ateista értékeket. Édestestvére, akit nagyon szeretett és tisztelt, a Belarusz Nemzeti Front párt tagja annak megalapítása óta” – mondja egy a főpaphoz közel álló klerikus.

“A papoknak igehirdetésükben a belarusz nyelvet kellene használniuk”

“A papok sziklaszilrádan álltak Artyemij mellett” – mondják a zsirovicsi teológiai szeminárium diákjai, akik szintén anonimitást kértek.

Ezek nem egyszerűen csak szavak. Az egyházmegye életének minden történése – a felekezetközi teológiai és ifjúsági fórumok, az élő együttműködés a különféle országokban élő tudósokkal, akik templomok megmentésével és restaurálásával foglalkoznak, a belarusz kultúra olyan személyiségének tisztelet egyházi szinten, mint Larysa Hienijuš – mindezek arról tanúskodnak, hogy a volt érsek határozott kulturális hagyományokat követett.

2017-ben történt. Március 17-én az érsek megáldotta Kiprián Klumuc újvértanú tiszteletére elhelyezett emléktáblát, és emlékeztetett: “Az Egyháznak az a kötelessége, hogy az üdvösségre vezesse az embereket, hogy Mennyi Egyház, ne földi intézmény legyen. Sajnos sok ember alulértékeli e misszióját és helytelenül fogja fel, amikor az Egyházat megpróbálják saját földi céljaik érdekében felhasználni. Látjuk a vallásszabadságot, látjuk az újjászülető Egyházat. De kérdés: milyen Egyház születik újjá? A birodalmi? Az anyagi Egyház? Vagy a Szent Lélek Egyháza? Most az egyházat valamiféle földi képződménnyé, politikai rendszerré, ideológiai apparátussá, múzeummá, eposszá alakítják át”.

Zеĺvában a főpap megáldja a bolsevikok által 1939-ben meggyilkolt David Jakobson protoijerej emléktábláját.

Artyemij érsek arra hívja fel a “Quo vadis?” nemzetközi orthodox ifjúsági fórum résztvevőit, hogy “ne féljenek se a más felekezetűektől, sem a más politikai értékeket valló országok képviselőitől”.

Belarusz nyelvű prédikációinak második kiadását kommentálva, mely nagyon népszerű lett a papok között, a volt érsek emlékeztetett, hogy elvi fontosságú számára a könyv belarusz nyelve: “A papoknak át kell térniük a belarusz nyelvre a prédikációkban. Hiszen tudjuk, hogy a földünkre érkező hódítók mindenek előtt a templomokat és a nyelvet semmisítették meg. A hit nélkül és a nyelv nélkül az ember elállatiasodik és könnyen manipulálhatóvá válik. A szabad személyiség ismertetőjegye a hit és a saját nemzeti kultúra“.

2016-ban Artyemij érsek életéről és szolgálatáról “Bátorság, hogy önmagunk legyünk” címmel dokumentumfilm készült, mely itt megtekinthető:

Régóta voltak hiresztelések, folyamatosan jöttek a fenyegetések”

A Grodnói Egyházmegye oldalán nincs kint a közlemény (a cikk megírásának idején) Artyemij érsek leváltásáról, a főoldalon még mindig az érsek legutólsó prédikációja látható.

Az elmúlt évtizedekben Artyemij érsek ötvözte életében a lelkipásztori és az oktatói tevékenységet: ő tartotta az Orthodoxia alapjai kurzust az Európai Humanitárius Egyetem Teológiai Karán. Később, amikor az egyetemet Minszkből elüldözték, és az Vilniuszba költözött, a grodnói érsek a Belarusz Állami Egyetem Teológiai Intézetében a bibleisztika és a keresztény hittan tanszék docense lett.

Bár a lenindrádi teológiai akadémián végzett, az akkor már püspök Artyemij 2007-ben elvégezte a varsói Keresztény Teológiai Akadémiát, ahol megvédte “A Katekizmus tantárgy oktatásának problémái a volt Szovjetunió országaiban” című disszertációját.

«A sok jel alapján ki lehetett volna találni, hogy készülnek egy ilyen döntésre. Régóta voltak hiresztelések, folyamatosan jöttek a fenyegetések. De azt világosan nem lehetett látni, hogy konkrétan most fog ez bekövetkezni” – mondja a volt egyházmegyés főpaphoz közel álló egyik klerikus.

Néhány évvel ezelőtt Artyemij érsek kórházba került és hosszas kezelésen esett át. A Grodnói Egyházmegye oldalán időről időre megjelentek imakérések az érsek egészséggéért.

«Igen, voltak betegségei. Fájtak a lábai. De kevesen vannak, akiknek nincsenek betegségei az ő korában, hasonló betegségek sokaknál már 40 és 50 éves korban kialakulnak. Azonban a kezelés nagyon stabil eredményre vezetett. A Szinódus idején kitűnő egészségi állapotnak örvendett” – mondja forrásunk.

A Gródnói Egyházmegye volt elöljárója 69 éves. Szofronij mogiljevi és msztyiszlávi érsek – 70 éves. Dimitrij vityebszki és orsanszki érsek – 71 éves. Sztyefán pinszki és luninyecki érsek – az egyetlen, aki Artyemij érsek eltávolítása ellen szavazott – 77 éves.

Sztyefán gomeli és zslobinszki püspök (55 éves) és Szerafim bobrujszki és bihovszki püspök (47 éves), a széles látókörükről és a történelmi-kulturális projektekhez való hozzájárulásaikról ismert “kulturológus püspökök” Artyemij érsek eltávolítása mellett szavaztak. Ez váratlan volt.

«Nagyon gyakorlati, felületes dolgok irritálták»

«A Szinódus előtt Artyemij érsek négyszemközt találkozott a Belarusz Orthodox Egyház fejével. E beszélgetés eredményei közöttük maradtak, de maga a szinódusi ítélkezés – gyakorlatilag ez egy ítélkezés volt – bizonyos mértékig váratlan volt” – mondják a volt érsek munkatársai.

Az engedelmesség olyan fogalom, amely minden klerikus életmódját meghatározza. Természetesen a nyájáról gondoskodó idős főpap nem tudott “gyakorlati szempontokból” beszélni a történésekről. Miért váltották le?

«Benjámin metropolitát nagyon gyakorlati, felületes dolgok irritálták. Tényleg nagyon élesen reagál a “Hatalmas Isten” [a nem szovjet belarusz identitásúak számára nemzeti himnuszként tisztelt hazafias dal – ford. megj.] éneklésére, arra, hogy a vasárnapi iskolákban a belarusz nyelvet használják, ami Artyemij érsek kezdeményezésére kötelező az egyházmegyénkben” – véli forrásunk.

Hogyan tovább?

«Arra kényszerítik, hogy hagyja el Grodnót. Ez legrettenetesebb és legembertelenebb az egész helyzetben. A főpap valóban nem fiatal, és életének nagyobb részét itt töltötte. Itt vannak a barátai, az ismerettségi köre, itt vannak az orvosai, akik ismerik minden problémáját. Minszkben nincs senkije. Van ott egy kicsiny lakása egy többemeletes panellakásban, ahol teljesen elmagányosodna. De lehet, hogy nem fog engedelmeskedni” – mondja az érsekhez közel álló forrásunk.

A grodnói papok szerint Artyemij érsek leváltásának sajátos fordulata, hogy Artyemij utódául Antonij szlucki és szoligorszki püspököt nevezték ki, az ország egyik legfiatalabb főpapját. A papok tudnak arról, hogy “komszomolista beütésű” reputációval rendelkezik. “Sajnáljuk őt, nagyon sokat kell majd kínlódnia ahhoz, hogy rendet tegyen”.

“TELEGRAPH.BY”, 11 июня 2021 г.