Leváltották a Lukasenkó-rezsimet kritizáló grodnói orthodox érseket

Lehet, hogy egy kép erről: 2 ember

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa “a Belorussz Exarchátus Szinódusa kérésére egészségi állapota miatt” felmentette tisztségéből Főtisztelendő Artyemij (Kiscsenko) grodnói és volkovisszki érseket. E káderdöntés valóságos oka azonban kizárólag politikai volt. Atyemij érsek mindössze 69 éves és túl korai lett volna a kora alapján “nyugdíjba küldeni”. Fontos momentum, hogy Artyemij érsek volt a Belarusz Orthodox Egyház egyetlen főpapja, aki keményen elítélte 2020 augusztusában az országban történt államhatalmi erőszakot. “Nem lehet játszani az igazsággal, a politikai célszerűség kedvéért csűrve-csavarva azt! Az áldozatok vére és az emberek e napokban megélt súlyos szenvedései azok lelkiismeretét terheli, akik tudatosan gyilkolták vagy másokat arra késztettek, hogy gyilkolják az igazságot” – mondta egyik prédikációjában. A Belarusz Orthodox Egyház és a Moszkvai Patriarchátus vezetősége megpróbálta megtiltani ezeket a kijelentéseket. 2020. augusztus 25-én a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa leváltotta a patriarchai exarchát. Pável (Ponomarenkó) helyett, aki nem tiltotta meg a papok részvételét a hatalom által nem engedélyezett megmozdulásokban, Venjámin (Tupeko) metropolitát nevezték ki. Ő nem csak a klérus bármiféle politikai jellegű megmozduláson való részvételét tiltotta meg azonnal, hanem közel került Lukasenkóhoz is, aki már korábban követelte a különféle vallási szervezetek képviselőitől, hogy ne avatkozzanak bele politikai kérdésekbe. Ekkor kezdődött meg az Artyemij érsek elleni hecckampány. 2020. szeptemberében nyilvánosságra került, hogy Gavriila (Gluhova) igumenia, a grodnói Istenszülő Születése sztavropigiális monostor apátnője aláírásgyűjtésbe kezdett Artyemij érsek ellen és arra vette rá a hívőket, hogy írják alá a dokumentumot. A Belarusz Orthodox Egyház akkori sajtótitkára, Szergej Lepin atya nem támogatta ezt a kezdeményezést, és hamarosan felmentették a tisztségéből. Artyemij érsek azonban nem engedett a nyomásnak és továbbra is bátran kimondta azt, amit gondol az országban zajló állami terrorról. 2021. március 14-én, a Megbocsátás Vasárnapján mondott prédikációjában kijelentette, hogy az “alkalmazkodás útja: az önmegsemmisítés útja. Beleszólni a politikába, beavatkozni valamilyen kérdésekbe, nem az Egyház dolga. De az Egyház nem maradhat közömbös a történtek iránt. Korunk újvértanúi és igazai mindig azt mondták: “a hallgatás Isten elárulása”. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hordozzuk a keresztünket. Kezdve a saját bűneinkkel folytatott küzdelemmel, a saját személyes bűneinnek, a társadalmi rendellenességgel folytatott küzdelemmel, az egyházi problémákkal – ez egy súlyos kereszt, amit hordoznunk kell és néha fel kell áldoznunk magunkat”. Egyik közelmúltbeli prédikációjában a főpap a templomi ambonról a következőket mondta: “A világ országainak politikusai arra törekednek, hogy maguk alá gyűrjék az Egyházat, hogy az Egyház a hatalmon lévők igényeit elégítse ki. Minden időkben és minden országban. Az Egyháznak azonban lámpásnak kell lennie: a keresztény lélek független hangjának. Nem arról beszélünk, hogy hol milyen a politika, ki milyen politikus, milyen a hatalom. Arról beszélünk, hogy törvénytelenség zajlik! Az emberek megvadulnak! És kínozzák saját testvéreiket! Hozzánk, papokhoz jönnek el és könnyes szemmel mondják: mit csinálnak a lányommal!? Eljönnek hozzánk idős emberek és elmondják: “kint ültünk a padon, és megvertek, megaláztak minket”! Számtalan ilyen példa van. Ezért mondja az olvasmány: “Álljatok meg! Nem az Evangélium szerint jártok el! Krisztusra emelitek a kezeiteket! Nem lesz számotokra megbocsátás! Ügyetek soha nem fog megállni!” Ez ma a politika… Én elmondom most az én személyes életbeni állásfoglalásomat: nővérem a 80-as években egy idős írót gondozott. “Nyugatos” volt, itt élt nyugaton [értsd: Belarusz nyugati részén – ford. megj.]. Ő így beszélt: “Ültem a lengyelek alatt, ültem a szovjetek alatt és ültem a németek alatt is”. Ez a hívő ember álláspontja! Nem békél meg a gonosszal. Nem simul be a hatalmon lévők alá. Úgy tesz, ahogy Krisztus parancsolta. Hány ilyen példa van a történelemből? Rettenetes Iván, aki vérel ontotta el Nagy Novgorodot. Mit mondott Fülöp metropolita a szemébe? “Te vérszívő vagy!”. Pedig iskolatársak voltak. Ő hívta el a Szolovkiról és emelte magas tisztségbe, tette meg moszkvai metropolitává. Ez egy világjelentőségű szentszék. Ő pedig elment hozzá és megmondta neki: “Te hóhér vagy!”. Azért, mert keresztény volt és pap volt és ez volt a missziója. Úgy gondolom, hogy még nagyon sok nehézség van előttünk. Jönnek mások, őket is zavarni fogja az orthodoxia, ők is gyalázni fognak minket, hogy már most gyaláznak… Egyházunk nagyon súlyos küzdelmeket élt meg! Papjaink csontjai vannak a szolovkin, a lelkipásztoraink tetemei a Fehér-Tenger csatorna mélyén. Azok maradtak életben, akik képesek voltak alkalmazkodni. Ennek ellenére az Egyház megújul és most eljött egy új nemzedék, amely megmutatja, hogy életképes. Ezért nem szabad hallgatni! Beszélni kell! Tanulni kell tőlük, a fiatalságtól! Az idősebb nemzedék, mely felháborodik, a tanárok – “mi ebben politikát látunk” – nektek térdre kellene borulnotok azon hamisításokért [amiben részt vettetek], azon hazugságokért, melyeket gyermekeinknek mondtok! A komszomolért, minden ateista agymosásért. Íme nevelésetek eredménye! Most a neveltjeitek láncról szakadtak el. Vért kívánnal. Nem beszámíthatók. És természetesen mélyen meghajolok azok előtt, akik szilárdak maradtak és világos keresztény álláspontot mutattak fel: semmilyen erőszak! Megállunk, keresztet vetünk, Isten Igazságáról teszünk tanúbizonyságot! Az első keresztények arra vágytak, hogy Krisztusért haljanak meg! Ezért mondták a szent atyák is, hogy az első keresztények buzgón lángoltak, az utolsók pedig alkalmazkodnak. Ne legyetek langyosak, törekedjetek arra, hogy a szent atyákhoz legyetek hasonlók és az Úr nem hagy magatokra benneteket!.

Forrás

Forrás