Szentek között nyugosztald, Krisztus, a Te szolgádnak lelkét

Angliában eltemették Fülöp herceget. A herceget a görög királyi család tagjaként az orthodox hitben keresztelték meg (édesanyja görög apáca lett). Rokonságban állt a volt orosz uralkodócsaláddal, a Romanovokkal is. Temetésén elhangzott az orthodox halotti szertartás kondákionja is, „Graptos” („Írott”) Hitvalló Theophanész (8. század vége – 9. század eleje) gyönyörű halotti himnusza, orosz egyházi (“obihod”) dallamon.

“Szentek között nyugosztald, Krisztus, a Te szolgádnak lelkét, ahol nincs fájdalom, sem bánat, sem sóhajtás, hanem örökkévaló élet.

Egyedül Te vagy halhatatlan, aki teremtetted és alkottad az embert; mi halandók pedig a földből alkottattunk, és ugyanabba a földbe térünk vissza, amint megparancsoltad, én Teremtőm, amikor mondottad nékem: föld vagy, és a földbe térsz meg; ahová is mi, halandók mindannyian visszatérünk, temetési gyászénekké változtatván énekünket: Alliluia.”

“Give rest, O Christ, to thy servant with thy saints: where sorrow and pain are no more; neither sighing but life everlasting.

Thou only art immortal, the creator and maker of man: and we are mortal formed from the dust of the earth, and unto earth shall we return: for so thou didst ordain, when thou created me saying: Dust thou art und unto dust shalt thou return. All we go down to the dust; and weeping o’er the grave we make our song: Alleluia, alleluia, alleluia.”