A régi orosz elit, és az orosz emigráció első hullámának tekintete

Az 1917-es bolsevik fordulat után Oroszországban a néhai biorodalom új baloldali kormányzói mindent megtettek, hogy fizikailag megsemmisítsék az egész orosz elitet. Csak azokat hagyták életben, akik készek voltak, hogy alázatos szolgáikká váljanak. Ily módon “sikeresen korrigálták” a nép genetikai összetételét, nem beszélve annak külső képéről.

80 évvel ezelőtt halt meg, saját hányásába belefulladva, Vaszilij Aniszimovics Rjabov zongorista. 1918-ban az egyik “vidéki turné” során rászolgált arra, hogy a cári család “Bekker” pianínóját kapja jutalmul. A dolog így történt. 1918. július 18-ra virradó éjjel történt, néhány nappal II. Miklós és legközelebbi családja kivégzése után. A szovjethatalom úgy döntött, hogy kivégezteti a cári családdal kapcsolatban lévő arisztokraták még egy csoportját. A szerencsétleneket élve belökték egy félik elárasztott bányába, az Alapajevszk-járás Szinjacsiha falvának határában… Évekkel később Vaszilij Aniszimovics Rjabov így számolt be erről:

“Előbb a szakadék széléhez vittük Jelizaveta nagyhercegnőt. Belöktük az aknába, és egy ideig hallottuk, ahogy kapálózik a vízben. Ezután utánalöktük Varvara apácát is. Megint vízcsobogást hallottunk, majd a két nő hangját. Világossá vált, hogy kikapaszkodván a vízből, a nagyhercegnő kihúzta az apácát is. Akkor, nem lévén más lehetőségünk, bedobtuk Vlagyimir Paleit is, de úgy tűnik, senki nem süllyedt el és nem fulladt meg a vízben, mivel egy kis idő után megint hallani kezdtük a hangjaikat. Ekkor bedobtunk egy gránátot. Az felrobbant és minden elcsendesedett… Úgy döntöttünk, hogy várunk egy kicsit, hogy meggyőződjünk róla, mind meghaltak-e. Hamarosan beszédhangot és alig hallható nyögéseket hallottunk. Bedobtam még egy gránátot. Tudják mi történt? A föld alól énekszó hallatszott! Nem volt több gránátunk, de nem hagyhattuk az ügyet befejezetlenül. Ezért úgy döntöttünk, hogy száraz avarral tömjük meg az aknát és felgyújtjuk azt. A sűrű füstön keresztül még hosszú ideig hallottuk az éneklésüket…”

Rjabov jutalmul a vezetőségtől megkapta a cári család “Bekker” pianínóját, és természetesen ráragadt a “Zongorista” fedőnév is. Évekkel később Rjabov két társa e feladatban megőrült. Rjabov nem őrült meg, de a pianínón nem is játszott. Ivott rajta.

.A fényképen Vlagyimir Palei gróf húgát, Natalie Palei von Hohenfelsen grófnőt látjuk, akinek sikerült Európába menekülnie a “zongoristák” elől. Talán itt láthatjuk az orosz emigráció első hullámának tekinetét is. Persze… “mi küldtük fel Gagarint a kozmoszba”…

Forrás