“Elrejtetten születtél a barlangban, de az égbolt mindeneknek hirdetett Téged, óh Üdvözítő!”

Elrejtetten születtél a barlangban, de az égbolt mindeneknek hirdetett Téged, óh Üdvözítő…*

<…> Újból lapozunk egyet a naptárban, földi zarándokutunk nem a legkönnyebb évét hagyva magunk után, és Krisztus születését dicsőítve és ünnepelve belépünk az új 2021-es évbe.

A mi utunk a földi siralomvölgyből a Mennybe, az időn keresztül az időtlenségbe tart, és tudjuk, hogy ez soha nem lehet könnyű. De semmiféle utunk nem létezne, ha nem jelent volna meg a földön Ő, Aki e világot teremtette.

A Teremtő eljött, hogy kijavítsa a teremtmény hibáit. Isten eljött a földre, hogy mi felmenjünk a Mennybe. Isten megtestesült, hogy az ember átistenüljön. Isten lekicsinyítette Önmagát, hogy felmagasztaljon bennünket. Isten szolga képét vette magára, hogy mi szabadokká váljunk.

Ma arra méltattunk, hogy beléphessünk a barlang belsejébe és az Úr mellé állhassunk. De nincs ott mindenkinek hely. Kit engedtek a megtestesült Isten jászolához? A pásztorokat és a mágusokat. Az elsők tiszta szívű egyszerű emberek voltak, azok, akik látják az Istent. És ők látták. A másodikak bölcsek voltak, akik éhezték és szomjúhozták az igazságot és megismerték azt, megelégíttettek, az Úr igaz ígérete szerint.

Nekünk mindezeket egyesítenünk kell magunkban. Szelídekké kell válnunk, mint a galambok és bölcsekké, mint a kígyók. Legyünk egyszerűek a hitben és érett férfiak értelmünkben. Imádkozzunk az értelem ajándékáért, mely nélkül nem boldogulhatunk napjaink gonosz idejében.

Krisztus Születésével köszöntelek titeket. Az eljövendő évben és mindenkor maradjunk az Úrral!

+ Игнатий, Kalugai és Obnyinszki püspök (Ignatyij Dusein püspök, Oroszországi Ortodox Autonóm Egyház)

Mjatlevo, Krisztus Születése 2020/2021.

* Krisztus Születése, Nagy Szent Vazul Liturgiája Esti Istentisztelettel, a próféciák utáni tropárion, 6. hang. (Berki Feriz: Himnológion I. 316. o.)