Szabad-e gyertyát árulni a templomban?

Egyszer a misszió során találkoztam egy egyszerű orosz muzsikkal. Olyan muzsik volt, aki néha elvitte a feleségét valamilyen monostorba. A lélek kedvéért.

Győzködni kezdett arról, hogy mindezek az üzletek-boltok a templomokban: helytelen dolog. Általában ilyen esetekben az áldozathozatalról és az előcsarnokokról kezdtem érvelni, de itt erre sem volt szükség. Mivel a legközelebbi templomban nem volt egyházi bolt, hanem mellette volt egy külön építményben. A muzsik nem adta fel és továbbra is mondta, hogy ez a bolt akkoris a templom területén van, és hogy ez helytelen. Így váltunk hát el.

A hét végefelé felkeresett egy ifjú, aki valamikor korábban megtérített Krisztushoz egy kirgiz asszonyt. A kezembe nyomott egy papírokkal teli dossziét és elmondta, hogy egy hét múlva eljön megbeszélni, hogy én mit is gondolok róla. A papírokon egyházi kánonok voltak.

Az egyik kánon így szólt:

A VI. Egyetemes Zsinat 76. kánonja

A szent kerítéseken belül senkinek nem szabad üzletelnie, hogy megőrizze a templomok iránti áhítatot. Mivel Üdvözítőnk és Istenünk test szerinti életével tanított minket, megparancsolván, hogy ne tegyétek az Atya házát kalmárkodás házává. Szétszórta a pénzváltók érméit és kiűzte a szent templomot világi hellyé váltóztatókat (Jn. 2, 15-16). Ezért, akit a fenti bűntettben lelepleznek: legyen kiközösítve.

Így magyarázza a kánont Szent Nikodim (Milas) hitvalló püspök:

E kánon célja: hogy megőrizze a szent templomot és a templom egész környékét a profanizációtól, többek között a kocsmálkodástól és üzleteléstől, Krisztus tanítása nyomán, miszerint nem szabad az Atya házát a kalmárkodás házává tenni (Jn. 2, 16), mivel az az imádság háza (Mt. 21, 18). Ez a kánon nem csak a templomról és az elítélendő cselekedeteket a templomban folytatókról szól, mivel ez önmagában tiltott, hanem a szent kerítésekről (ένδον των ιερών περιβο᾿λων, intra sanctos ambitus) beszél, melyeken belül szintén tilosak az ilyen cselekedetek, mivel, Balsamon e kánon magyarázatához írt szavai szerint, senkinek és soha nem jutna az eszébe kocsmát nyitni a templomban, vagy valamilyen kereskedelmet folytatni benne. A szent kerítések, Zonarasznak e kánon magyarázatához írt szavai szerint, mindazok, amik körbeveszik a templomot (αί των θείων ναών ά᾿πασαι περιοχαί, omnia sanctorum templorum septa). Első helyen a templom nyugati oldala melletti tér, melynek neve προπύλαιον vagy προαύλιον ((паперть. atrium), ahol a leginkább folytatták a kocsmálkodást és üzletelést. Ide tartoznak a templom körüli temetők is, melyeket szintén szent kerítéseknek neveznek, melyek között szigorúan tilos az említett dolgok folytatása.

Egy héttel később nem tudtam mit válaszolni.

Forrás