Bartholomeosz patriarcha levele az ukrán kérdésről

Őszentsége I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha a Cerkvarium ukrajnai egyházi portál szerkesztőinek írt levelében kifejtette álláspontját napjaink ukrajnai egyházi helyzetéről.

«Dmitrij Gorevoj újnak és Tatjana Derkacs asszonynak, a “Vallási Biztonság Központ” alapítóinak és a Cerkvarium szerkesztőinek, az Úrban szeretett gyermekeimnek: kegyelem és béke Istentől. 2020. július 20-i (No.7) levelükre válaszul szeretnénk emlékeztetni arra, hogy 2018. október 11-én az Egyetemes Patriarchátus, a Kijevi Metropólia Anyaegyháza Szent és Szentséges Szinódusa visszavonta az 1686-os Patriarchai és Szinodális Oklevelet. Ez az oklavél az “oikonomia” jegyében csak arra adott jogot a moszkvai patriarchának, hogy felszentelje a kijevi metropolitát, akit egyházmegyéje papságának és világi hívőinek gyűlése kell megválasszon, és akinek az Isteni Liturgia során “elsők között” az egyetemes patriarchát kell kommemorálnia, “mint forrását és kezdetét, mely elöljáró minden egyházközség és egyházmegye előtt”, hirdetve és megerősítve kánoni függőségét Konstantinápoly Anyaegyházától.

Ugyanazon a napon a Szent és Szentséges Szinódus úgy döntött, hogy eleget tesz Filaret Gyenyiszenkó és Makarij Maletics és követőik fellebbezési kérelmének, akik nem dogmatikai okokból kerültek szakadásba, kánonilag visszaállítva a főpapokat és papságokat státuszaikban (tisztségeikben) és visszaállítva a hívők Egyházzal való közösségét, és megkezdi az autokefalitás megadásának folyamatát Ukrajna Egyháza számára. Később az Egyetemes Patriarchátus 2018. december 15-re összehívta Kijevbe a papok és világiak egyesítő gyűlését (Zsinatát).

Patriarchai levelünk által Ukrajna minden orthodox főpapja meghívást kapott erre az Egyesítő Zsinatra. Sajnos azon ukrajnai főpapok, akik a Moszkvai Patriarchátus joghatósága alatt vannak, két főpap kivételével, ignorálták meghívó levelünket és nem vettek részt az Egyesítő Zsinaton, ahogy azt vártuk tőlük. Ez a Zsinat megválasztotta Epifánij metropolitát Kijev és egész Ukrajna kanonikus metropolitájává és elfogadta az Ukrajnai Egyház alkotmánylevelét (szabályzatát), melyet az Egyetemes Patriarchátusban dolgoztak ki 2019. novemberében. Ezután a Tomosz, mely kihirdette az Ukrajnai Egyház autokefalitását, 2019. január 6-án a Phanarban átadásra került Epifánij metropolitának az Egyetemes Patriarchátus rezidenciájában. Ettől fogva az új autokefál Ukrajnai Egyház az egyetlen kanonikus Orthodox Egyház az Ukrán Állam területén, Őboldogsága, Kijev és egész Ukrajna metropolitáját pedig annak kanonikus elöljárójaként kell elismerni.

A területiség kánonjogi elve szerint, amely az orthodox ekkleziológia elidegeníthetetlen és folyamatos ténye egyetlen Egyház sem lehet jelen Ukrajna Egyházának joghatósága határain belül. Mégis, a lelkipásztori érzékenység szellemében ideiglenesen megtűrjük az Oroszország alá tartozó ukrajnai főpapok jelenlétét, nem mint helyi kormányzó főpapokként, hanem csupán címzetes főpapokként vagy olyanokként, akik Ukrajnában tartózkodnak (ott van székhelyük), remélve, hogy Isten akarata szerint az I. Nikeai Zsinat 8. kánonja értelmében hamarosan egyesülnek a Helyi Egyházzal.

Ezen okból Főtisztelendő Onufrij már nem tekinthető Kijev kanonikus metropolitájának, hanem Kijevben élő főpapnak, ahogy az az Egyetemes Patriarchátus 2020-as évkönyvében látható. Ezen gondolatokkal imádkozunk a Vígasztaló Szent Lélekhez, mely Isten kegyelmével mindig meggyógyítja a gyengeséget és kiegészíti a hiányzókat, hogy vezessen egységbe Ukrajnában minden főpapot, papot és istenszerető embert, és örömmel adjuk meg mindannyiuknak patriarchai áldásunkat, kegyelmet és Isten végtelen irgalmát kérve.

Kelt az Egyetemes Patriarchátusban, 2020. október 6-án.

+ Konstantinápolyi Bartholomeosz”

Патриарх Варфоломей: ПЦУ – единственная каноническая Православная Церковь в Украине - фото 60907
Патриарх Варфоломей: ПЦУ – единственная каноническая Православная Церковь в Украине - фото 60908