Efrém atya 80 éves

Fotó: Nyikolaj Kim protoijerej

Efrém atya, a Magyar Orthodox Egyházmegye nyugalmazott szerzetes papja – polgári nevén Szabó Géza – szeptember 2-án töltötte be nyolcvanadik életévét.

Sokáig diakónusként szolgált, majd 1997-ben pappá szentelték. A Szent György Nagyvértanú Egyházközség fiatalon elhunyt parochusának, Úsz István atyának a halála után ő lett a nyíregyházi hívek lelkipásztora. 2006-ban nyugdíjba vonult, de még sokáig rendszeresen szolgált a budapesti Radonyezsi Szent Szergij-templomban, távoli lakhelyéről hosszú utazásokat vállalva segítette a szolgálat végzésében az egyházközség papjait.

2010-ben, hetvenedik születésnapján a Szent Szergij-templomban köszöntötték, más egyházközségekből érkezett hívek részvételével. Kádár Iván atya, a templom parochusa a beszédében rámutatott: Efrém atya nemcsak az orthodox magyarok tiszteletét vívta ki, de gyakran fordulnak hozzá tanácsért és imádságos támogatásért az orosz anyanyelvű hívek is. Hosszú évek óta szolgálja feddhetetlenül és elkötelezetten Krisztus Egyházát;

Jeckel Ferenc (1950–2012) festőművész portréja Efrém atyáról. 2000, olaj, vászon, 80 x 60 cm

nyíltszívűségével elnyerte számos katolikus és protestáns hívő szeretetét is, akik között sok tisztelője és barátja van. Csak a nyílt és szerető szívű emberek képesek sok embert maguk körül összegyűjteni. Efrém atya szigorú aszketikus élete, önmaga iránti igényessége a felebarát iránti irgalommal ötvöződik. Ezek azok a lelki tulajdonságok, melyek az Orthodoxiát sokak számára vonzóvá teszik. Az élet és a szóbeli tanúságtétel szeretett ünnepeltünk személyiségében mindig megtalálta az összhangot. Egyházmegyénk papsága és hívei látható tanúbizonysággal bírnak őbenne arról, hogyan kell megmaradni a szellemi-lelki életben, „hiszen a lelkében megosztott ember nem tart ki semmiben sem” (Jak. 1, 8). Megerősít bennünket Efrém atyának a Szent Egyház iránti szeretete, és hálát adunk az Úrnak, hogy személyében és életében követésre méltó példára találtunk. Őrizze meg szeretett ünnepeltünket az Úr sok esztendőn át a mi épülésünkre és Isten ügyének magyarországi dicsőségére – mondta Iván atya.

Ma, idősödve Efrém atyával már ritkábban találkozhatunk személyesen, de a hazai orthodox hívek ma is őrzik, amit példaadó élete, egyszerű, közérthető, barátságos szavai, természetes keresztény bölcsessége révén kaptak, tanulhattak tőle. Honlapunk szerkesztői ezúton is köszöntik, a Jóisten kegyelmét, jó egészséget és hosszú életet kívánva neki.