A Chóra-monostor Megváltó Krisztus temploma

az isztambuli Chóra-templom (Forrás: byzantium1200, rekonstrukció)

A Chóra (vagy Khôra – “Mezőkön“, vagyis a Városon kívül épült) monostor Megváltó Krisztus temploma Isztambul egyik olyan bizánci építésű temploma, mely leginkább megőrizte eredeti formáját. 1948 óta a túristák múzeumként látogathatják (Kariye Müzesi), és a világörökség részeként tartják nyilván.

A monostor megnevezése onnan ered, hogy a II. Theodosziosz császár által építettett városfalak elkészültéig a monostor a korabeli városfalakon kívül, az Aranyszarv Öböltől délre fekvő “mezőkön” állt. A fennmaradt épület 1077-1081-ben épült. Fél évszázaddal később a boltívek egy része – valószínűleg földrengés következtében – összedőlt, de felújították.

A Chóra (Khôra)-templom egy részét a Paleologoszok hatalomra jutása után 1315-1321 között újból átépítették. Patrónusa (görögül: “κτήτωρ” – alapító, létrehozó, az ógörög κτίζω — építek, alkotok vagy a κτίομαι — megszerzek szavakból) Theodórisz Metokhitész (Θεόδωρος Μετοχίτης, 1270-1332) nagykancellár (főhivatalnok, görögül: logothétēs) volt. Életének utolsó éveit egyszerű szerzetesként ebben a monostorban töltötte (fennmaradt patrónusi portréja). Az általa megrendelt mozaikok és freskók a Palaiologosz-reneszánsz felülmúlhatatlan remekművei. 

Konstantinápoly ostroma idején 1453-ban a monostorba hozták a város védelmezőjének tekintett Istenszülő Hodigitria (“Útmutató”, gör. Οδηγήτρια) ikonját. Fél évszázaddal később a törökök levakolták a bizánci korszak minden ábrázolását, hogy a templomot Karye-dzsámi néven mecsetként használják. A Chóra (Khôra) a modern muszlim városban a Bizánc szigeteként kelt életre az 1948-as feltárások után, mely során feltárták a korábban levakolt és így az utókor számára fennmaradt mozaikokat és freskókat.


Erdogán török elnök 2020-ban úgy döntött, hogy több más, a 20. századi szekuláris Török Köztársaság idején múzeumként használt bizánci templom (köztük a Konstantinápolyi és Trapezundi Szent Szophia templomok) után, a Chóra-templomot is újból mecsetként fognak használni. Kérdés, hogy mi lesz a sorsa bizánci egyházművészet emlékeinek, melyek ebben a templomban maradtak fenn legeredetibb és leggazdagabb formában Isztambulban.

Forrás: Wikipédia