Artyemij grodnói érsek üzenete a belorussziai belpolitikai krízissel kapcsolatban

Tiszteletreméltó atyák, Krisztusban kedves testvéreim!

Történelmünk súlyos időszakát éljük, melyet már elsötétített az erőszak következtében kiontott vér. Az, amit, úgy tűnt, a mi békés és nyugodt Belrauszunkban semmilyen körülmények között nem vártunk. Ennek ellenére mégis megtörtént.

Főtisztelendő Artyemij grodnói orthodox érsek

És mindez nyilvánvalóan azért történt, mert nem lehet játszani az Igazsággal, torzítva és darabolva azt a politikai célszerűség kedvéért. Mivel az Igazság az az érték és értelmi kategória, mely mögött Isten van! Ha az Igazságot idézőjelbe tesszük és könnyed kézmozdulattal hazugsággá alakítjuk, akkor Azt tiporjuk meg, Aki az Igazság Atyja! És egy másik Atya lép a színtérre, Hazugság Atyja, akit, mint azt Isten Igéjéből (a Szent Írásból – ford. megj.) tudjuk, a Sátánnak hívnak! Mi pedig tudjuk róla, hogy “embergyilkos volt kezdettől fogva” (Jn. 8, 44).

Tehát az áldozatok ezen napokban kiontott vére és az emberek súlyos szenvedései azok lelkiismeretét terheli, akik tudatosan gyilkoltak, vagy másokat az Igazság meggyilkolására kényszerítettek! Arra, hogy így NEM CSELEKEDHET az, aki önmagát orthodox kereszténynek tartja, figyelmeztettek papjaink, akik megpróbálták megszólítani a lelkiismeretüket és emlékeztettek Isten parancsolataira! De sajnos őrájuk hallgattak legutolsó sorban.

Most mindnyájunk előtt ott áll a politikai krízis és az erkölcsi megtisztulás nehéz útjának megtétele. Ez nem mehet végbe őszinte és mély bűnbánat nélkül, melyet mindannyiunknak meg kell tanulnunk! Azért, hogy bocsánatot kérhessünk önmagunknak és megbocsáthassunk másoknak!

Az elmúlt napok tapasztalata, amikor városaink utcáin az összevert férjek, fiak és testvérek helyébe feleségeik, anyáik, lánytestvéreik léptek – virágokkal és mosollyal -, megmutatta, hogy működik a spirituális törvény: “Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a jóval a rosszat” (Róm. 12, 21)! A szeretet visszahozta a békét és megállította az erőszakot! Mi ez, ha nem csoda! Mélyen hálás vagyok azoknak, akik megtalálták ezt a csodálatos megoldást és Isten áldását hívom reátok!

Hiszem, hogy a Szeretet és Béke képesek visszahozi nekünk az Igazságot is! Visszahozni lelkeinkbe, otthonainkba és családjainkba, a társadalom és az állam viszonyába. Az Igazság lehetővé teszi, hogy visszaállítsuk az egymás iránti bizalmat. Különösen azok iránt, akik esküt tettek a belorusz nép szolgálatára, és indokolatlan kegyetlenséggel viszonyultak hozzá e napokban. Gyönyörű leányaink és asszonyaink virágai és mosolya segítsen önöknek is, hogy kigyógyuljanak a gonoszság és az agresszió toxinjaiból!

Legyen örök emléke az elhunytaknak és vigasztalás rokonaiknak és szeretteiknek!

Mielőbbi gyógyulást kívánok minden kárt szenvedettnek és szabadságot azoknak, akik még várnak rá!

Történjék meg a csalás, az erőszak és a kegyetlenség minden tényének igazságos, becsületes és nyílt kivizsgálása, hogy megvalósuljon az Igazságszolgáltatás és győzedelmeskedjen az Igazság!

+Artyemij,
Grodnói és Volkoviszki érsek (Moszkvai Patriarchátus Belarusz Exarchátus)

2020. augusztus 14. Grodno.

https://orthos.org/…/obrashchenie-arhiepiskopa-grodnenskogo…