Pravoszlávia vörös csillaggal

A Védelmi Minisztérium nyilvánosságra hozta a Fegyveres Erők Főtemplomának rendeltetését (Dmitrij Litovkin)


минобороны, храм вооруженных сил, сергей шойгу, андрей картаполов, дорога памяти, парк патриот

A Fegyveres Erők Főtemploma az orosz hadsereg emlékezetének és dicsőségének pantheonja.

A Moszkva Megyei Ogyincovói Járásban található monumentális objektum minden orthodox atribútumai és vallási irányultsága ellenére az orosz, szovjet és kortárs oroszországi hadsereg haza védelmében elesett hőseinek múzeumkomplexuma lesz: az ország minden nemzetiségét és hitfelekezetét egyesítő szakrális emlékezet központja. Így magyarázta el a Fegyveres Erők Főtemploma megépítésének lényegét az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének helyettese, a Hadsereg Legfőbb Katona-Politikai Igazgatóságának vezetője, Andrej Kartapolov. Az objektum egyedisége azonnal szembetűnő. Az ateizmus, az orthodoxia, az iszlám, a buddhizmus és a történelemre és családra való emlékezés korábban elképzelhetetlen ötvözete.

Jelena Mironyenkó, az “Emlékezet Útja” múzeumi-templomkomplexum igazgatója azt mondja, hogy a komplexumot naponta több mint 5 ezer ember keresi fel. Ők vagy egyéni látogatók, vagy szervezett csoportok.

Ez több, mint a moszkvai Puskin múzeum látogatói – mondja Mironyenkó. – Ha ez a perspektíva megmarad, akkor bekerülünk a világ 20 top-múzeuma közé”.

Andrej Kartapolov hozzáteszi, hogy a templomkomplexum a világ legtechnologikusabb múzeumkomplexusa lett. “Tudunk a Jégcsatáról, a Kulikovói csatáról, Szevasztopol védelméről, de a hadvezéreken és legközelebbi harcostársaikon vagy egyes hősökön kívül nem tudjuk elképzelni azokat, akik az ezredekben vagy erődítményekben álltak, – mondta a tábornok. – Ma van rá lehetőségünk, hogy a Nagy Honvédő Háború minden résztvevőjének emlékezetét személyesen örökítsük meg”.

Ezt a kompozíciójában és kidolgozásában egyedi “Emlékezet Útja” kiállítás – egy, a templom körül félhold-ívben elhelyezkedő nyitott kiállítás teszi lehetővé. Ennek hossza 1418 lépés, és interaktív leírást tartalmaz a háború minden napjának történéséről.

A templom inkább egy katonai dicsőség pantheonra emlékeztet. Oldalfalait az orosz hadsereg történelmi győzelmeinek domborművei borítják. Belül a vörös csillagos ezredzászlókkal, a gárdatestek megnevezéseivel és a szovjet korszak más attribútumaival találkozhatunk. Gyakorlatilag ábrázolásra került az orosz állam kialakulásának teljes története a Rusz megkeresztelésétől kezdve az Októberi Forradalomig.

Hasonló eljárást alkalmaztak a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyház építésekor is, melyet az 1812-es háborúban elesett hősök emlékére építettek. Ezt a templomot a proletárforradalom hulláma elsöpörte. A háború hőseinek neveit tartalmazó táblák egy részét feldarabolták és a moszkvai parkok sétányaiba építették be, másik részét a város épületeihez használták fel.

Az 1990-es újjáépítés során a templom alsó galériájába, ahol a Honvédő Háború emlékhelye van, 177 táblát állítottak vissza azon háború hőseinek aranybetűkkel írt neveivel és legfőbb ütközeteinek leírásával. De az épület nem nyerte vissza volt szakrális jelentőségét, mivel elsősorban az Orosz Orthodox Egyház patriarchai székesegyházára tekintenek rá.

A Fegyeres Erők Főtemplomában egyházi szolgálatokat fognak tartani. Ezek az alkalmak a különféle hadseregnemek és fajták emléknapjaihoz, az orosz fegyver történelmi győzelmeihez és az ország hadtörténetének más eseményeihez kötődnek. Egyúttal a Szent Szinódus Honvédelmi Minisztériummal és a Jogvédelmi Szervekkel való kapcsolatért felelős Osztályának vezetője, Sztyefan klinszki püspök, a patriarcha vikáriusa elmondta, hogy a templomban bárki kérhet keresztelőt vagy esküvői szertartást. “Vasárnapi Iskolát” nyitnak a felnőtteknek, tábori lelkészeket képeznek a hadsereg számára. Itt fog működni egy irgalmasnővér- és testvérképző felsőfokú intézet is.

A templom nem csak méreteiben, de részleteiben is monumentális. Felső részében a legújabb kor került ábrázolásra, a Polgárháború, a Nagy Honvédő Háború és ami nagyon fontos, a jelenkor. A templom falait díszítő mozaikok szó szerint egy kompozícióban számolnak be a hadsereg részvételéről egyik vagy másik katonai eseményben. Például láthatjuk az 1937-1945-ös japán-kínai háborúban a Kínai Népköztársaság oldalán harcoló szovjet pilótákat. Majd a koreai és vietnámi háborúk jeleneteit, az afrikai kontinen katonai konfliktusaiban részt vett szovjet katonákat, Afganisztánt, a volt Szovjetunió területén kitört fegyveres konfliktusok résztvevőit, az észak-kaukázusi antiterrorista operációban (orosz-grúz háború) és végül Szíria területén zajló katonai konfliktusokban részt vevő orosz katonákat. Ezek az ábrázolások arról tanúskodnak, hogy a Szovjetunió és a mai Oroszország hány háborús konfliktusban vett részt. Ezekről a Védelmi Minisztérium első alkalommal beszél hivatalosan, megörökítvén a különféle nemzetiségű és felekezetű szovjet és oroszországi katonák és tisztek emlékezetét.

23-3-1350.jpg

A mozaikokon az orosz-szovjet haza védelmezőit és a nemzetközi konfliktusokban részt vevő szovjet és oroszországi katonákat ábrázolták

A keresztény atributika és a történelmi installációk mellett láthatjuk a “Győztesek anyjainak” szoborkompozíciót, az orosz állampolgárságú Dasa Namdakova budhista szobrász művét. Ez egy kilenc méter magas emlékmű. Az asszony a tenyerével takarja az arcát, sír. Körülötte a távozott lelkeket szimbolizáló lángocskák… Nehéz elképzelni a szeretteinktől való elbúcsúzás erőteljesebb ábrázolását. Andrej Kartapolov hangsúlyozza, hogy a templomkomplexum az ország minden állampolgáráról megemlékezik, aki életét áldozta a szabadságáért. A Védelmi Minisztérium egy helyre gyűjtötte össze az erő szimbólumait is: a haditechnikát, a védelmezők képeit, ikonokat, a győztes hadtestek zászlóit és a családi odaadást.

Ha valaki nem tudja felkeresni nagyapja vagy apja sírját, mert az a közeli- vagy távoli külföldön található, azok számára a templomkomplexumban összegyűjtötték a világon található több mint 20 ezer szovjet katonai temető földjét. Ezt a tüzérségi lövedékek mellett helyezték el. Mindenki tiszteletét teheti ezeknél, imádkozhat, gyertyát gyújthat vagy egyszerűen csak megállhat mellettük.

A “Hazafi” parkban lévő templomkomplexumot megnyitása után egy héttel már több mint 30 ezer ember kereste fel.

Beszélgetés Andrej Kartapolovval, az Oroszországi Föderáció védelmi miniszterének helyettesével, a Hadsereg Legfőbb Katona-Politikai Hivatal vezetőjével

Andrej Valerjevics, a pravoszlávia lesz a katonák legfőbb nevelési eszköze az orosz hadseregben?

Nem arról van szó, hogy a pravoszlávia lesz az alapvető. Egyszerűen a pravoszláv hit nagyon sok spirituális köteléket hordoz, melyek hagyományosak az orosz társadalom számára. A pravoszláv hadseregben harcoltak muzulmánok és buddhisták is. Ez egy jóval szélesebb fogalom, mint az egyes emberek vallási ízlése. A másik összetevő: a pravoszláv hit a Haza iránti szeretetre épül. Hiszen, mint Ön is tudja, létezett a jelszó: “A hitért, a cárért, a hazáért”. A haza világos, a cár világos, most a legfelsőbb főparancsnok: az elnök, vagyis az állam első számú vezetője, és a hit. Nélküle nem lehet. Jóval mélyebb válaszokat tartalmaz az ember minden kérdésére. Azért abban az értelemben is pravoszláv hadsereg, hogy az igazságért harcol.

Hogyan fog kinézni a nevelői munka a Fegyveres Erőkban, tekintetbe véve, hogy az emberek megváltoztak? A szovjet emberek rendelkeztek a kommunizmus építőinek kódexével, egyforma fizetésük volt, ugyanolyan áruhoz jutottak az üzletekben, most azonban nagyon nagy a társadalmi rétegződés és eltérőek a pénzügyi lehetőségek.

A Védelmi Minisztériumban létrejöttek azok a katona-politikai szervek, melyek a személyi állomány erkölcsi-politikai, pszichológiai állapotáért felelnek. Ez a harckészültség egyik összetevője. Ez egy nagyon fontos tényező, melyet feltétlenül figyelembe kell venni. Ma értjük, hogy a katona legfőbb gerince és tartalma a mély patriotizmus, mely a nagyobb és kisebb haza, a család, a barátok szeretetére épül.

Gyakorlatilag az orosz állam történelmének, az Oroszországban élők népek nemzeti sajátosságainak tanulmányozása lesz az a gerinc, melyre az egész rendszer épül?

Kétségtelen. Hadseregünk, annak győzelmei történelme: az egyik spirituális kötelék, mely a katonai ideológia szerves része.

***