Moszkvai egyházi kiadó adta ki Dietrich Bonhoeffer művét oroszul

Dietrich Bonhoeffer lutheránus lelkipásztornak a Gestapo börtönében írt levelei kiadása Szretenszkij-monostor melletti Teológiai Szeminárium könyvkiadója által nem „a Nyugat felé való kacsintgatás”, hanem „a II. világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából tartott requiem” nemzetközi emlékakció része – jelentette ki Pavel Velikanov protoijerej, a szeminárium prorektora és a kiadó főszerkesztője.

Протоиерей Павел Великанов

A szeminárium Szreda (Közeg) nevű új könyvkiadójának első könyveként jelenik meg a német teológusnak, a náciellenes ellenállás résztvevőjének Ellenállás és alázat című műve (magyar nyelven: Börtönlevelek – Fogságban írt levelek és feljegyzések; szerkesztette: Eberhard Bethge; fordította: Boros Attila; Harmat Kiadó, Budapest 1999; 2016).  Bonhoeffert néhány nappal Németország kapitulációja előtt végezték ki koncentrációs táborban. Egyes konzervativ körök abban, hogy a kiadó első könyvének egy protestáns szerzőt választott, valamiféle „szimbolizmust” fedeztek föl, mely „az orthodox tradicionalizmustól” való eltávolodást jelenti.

„E könyvet úgy adjuk ki, hogy nem titkoljuk, nyíltan írjuk, hogy a szerző lutheránus lelkipásztor, egy másik keresztény felekezet embere. De ez a könyv egyedi abban az értelemben, hogy a háború gyökereinél való leküzdéséhez teljes mértékben keresztény megközelítést ad. Bonhoeffer úgy halt meg, hogy nem veszítette el keresztény bátorságát és alázatát, s tanúságot tett arról, hogy, felekezeti különbségeinket nem érintve, mi a valódi kereszténység. Ez a könyv szüleinek és barátainak írt személyes leveleit tartalmazza” – mondta Pavel Velikanov atya.
„Ezért kezdtük meg a kiadói tevékenységet ezzel a könyvvel. A fasizmus keresztény kritikája egy német részéről: ez esemény a teológia mint olyan számára. Ez egy teljesen más szemlélet, mely lehetővé teszi, hogy a háború problémájára keresztény értelemmel, keresztény kontextusban tekintsünk” – mondta Pavel atya.
Forrás