Ieronimosz érsek levele Epifánij metropolitának az Ukrajnai Orthodox Egyház elismeréséről

A Görögországi Orthodox Egyház és az autokefál Ukrajnai Orthodox Egyház közötti kánoni és eucharisztikus közösséget hivatalosan megerősítő levelet küldött Őboldogsága, II. Ieronimosz athéni érsek Őboldogsága Epifánij kijevi metropolitának, az Ukrajnai Orthodox Egyház elöljárójának.

Ieronimosz érsek utal Bartholomeosz patriarchának az Ukrajnai Orthodox Egyház autkefalitása kihirdetéséről és Epifanij kijevi metropolitaként való elismeréséről szóló 2018. december 24-i levelére, valamint az Ukrajnai Orthodox Egyház elöljárójának 2018. december 17-én kelt levelére.

„A Szentséges Helyi Egyházak, melyek részt vesznek az élet közös Kelyhének Szent Eucharisztiájában az isteni ihletettségű dogmák, a Hitvallás és a Szent Egyetemes és Nagy Zsinatok által hozott egyházi kánonok őrzésének egysége által, az Egy, Szent, Egyetemes és Apostoli Egyház tagjai. Ezért örvendezünk mi a jó hírnek, hogy a közös erőfeszítések és cselekedetek sikerrel jártak és lerombolták az akadályt, mely elválasztott minket… mely nagy kárt okozott az egész Egyháznak és az Orthodoxiáról való tanúságtételnek a mai világban”. 

A Görögországi Orthodox Egyház elöljárója „Szentséges Testvéregyháznak” nevezi az Ukrajnai Egyházat és azt kívánja Epifánij metropolitának, hogy sikerüljön visszaállítania „teljes mértékben a békét, nyugalmat, szilárdságot Isten és az egész Egyetemes Orthodoxia dicsőségére”.

A levél ukrán szövege az Ukrajnai Orthodox Egyház oldalán olvasható.

Forrás