Kirill patriarcha: Az Orosz Egyháztól el akarják szakítani a görög világot

Kirill patriarcha arra hívta fel az oroszokat, hogy támogassák a Moszkvai Patriarchátust az Egyetemes Orthodoxia szétszakításának megakadályozásában

Kirill patriarcha az Orosz Népi Zsinaton [A Magyarok Világszövetsége jellegű szervezet közgyűlése – ford. megj.] azzal a kéréssel fordult a hívőkhöz, hogy a külső erőknek az Egyetemes Orthodoxia szakadás útján való meggyengítésére irányuló kísérlet idején támogassák a Moszkvai Patriarchátust.

„Azzal a kérdéssel fordulnak hozzánk, hogy tartsunk ki, ne inogjunk meg, folytassuk az Egyetemes Orthodoxia megőrzésének ezen független irányvonalát, és ami a legfontosabb: őrizzük meg az Orosz Orthodox Egyház spirituális függetlenségét a világ összes befolyásolási központjától. Higgyék el, ez egy egyáltalán nem egyszerű feladat. Az Egyháznak nincs hadserege, az Egyháznak nincs elegendő anyagi eszköze, hogy … spirituális védelmet építsen ki. Éppen ezért szólítjuk fel az egész népet, hogy álljon Egyházunk mellé” – jelentette ki Kirill patriarcha.

Az orosz egyházfő emlékeztetett: Oroszország hivatott arra, hogy az orthodox kereszténység támasza legyen, hogy „annak sértetlen formájában” őrizze az orthodox hitet, hagyományokat, kultúrát, a keresztény elveket.

Talán éppen ezért támadtak ma evilág hatalmasai az Orosz Orthodox Egyházra és akarják elszakítani az Orosz Egyháztól a görög orthodox világot és lerombolni az Orthodox Egyház egységét? – tette fel a kérdést a patriarcha.

Elmondta, hogy a Moszkvai Patriarchátusnak bizonyos megbízható információi vannak arról, hogy az orthodoxok megosztásának kísérlete nem más, mint egy konkrét terv megvalósítása, nem pedig „egyik vagy másik egyszerűen értelmében elhomályosult vallási vezető önkényeskedése”.

„Ez a terv két célt akar megvalósítani: először is, elszakítani Oroszországot a görög világtól, a görög világot pedig Oroszországtól, mert e gonosztevők, másképp nem tudom nevezni e stratégákat, számára az Orosz Egyház valamiféle lágy erőként (sic!) jelenik meg, melyen keresztül Oroszország befolyásolja a környező világot” – mondta Kirill patriarcha.

Az a vágy, hogy Oroszország megossza a világgal „szellemi adományait”, csak „azok tudatában lehet bűnös, akik meg akarják gyengíteni, és lehetőség szerint meg akarják semmisíteni azt a szerepet, amit Oroszország játszik”.

A Moszkvai Patriarchátus vezetője arra szólította fel a sajtót, hogy mint az egyik legfontosabb kérdésre fordítson több figyelmet e téma megvilágosítására, nem pedig egynek a többi hírek között.

Forrás