Moszkva szakítással fenyegette meg az Alexandriai Patriarchátust

Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője Krizosztomosz mozambiki püspöknek írt levelében megerősítette, hogy Moszkvában észlelték az Alexandriai Patriarchátus főpapja és az Ukrajnai Orthodox Egyház főpapjainak közös szolgálatát. Hilarion levelét másolatban továbbította Theodorosz alexandriai pápának is. Moszkva új szakadással fenyegette meg az Alexandriai Egyházat, mivel, Hilarion szerint, az ukrajnai főpapokkal való közös szolgálat „helyreállíthatatlan kárt okozott az Egyházaink közötti testvéri viszonyban”.

Hilarion metropolita a levelét, az egyházak közötti kommunikációs etikett szabályaitól eltérően nem az alexandriai Szinódusnak vagy az alexandriai patriarchának, hanem közvetlenül a mozambiki püspöknek címezte, amit az alexandriai egyház püspökei sérelmeztek. Alexandrosz nigériai püspök Hilarion metropolita leveléről nyilatkozta: „Megszakítják a közösséget azzal az Egyházzal, amely Ukrajna kérdésében más, az Orosz Egyházétől eltérő álláspontot mer elfoglalni? Valószínű, hogy ő [vagyis Hilarion metropolita] nincs tudatában annak, hogy ez bumerángként üt majd vissza az Orosz Egyházra, mivel az teljes izolációba kerül”.

„Főtisztelendő Hilarion ezen ostobasága sokunkat arra kell késztessen, hogy ellenálljunk – nem csak az ukrán autokefalitás kérdésében elfoglalt állásponttal kapcsolatban -,  az egyre növekvő „agresszív” orosz egyházi imperializmusnak és más egyházmegyék életébe való, az orthodox ekkleziológiával ellentétes, kánonellenes beavatkozásoknak” – írja Alexandrosz püspök.

Hilarion metropolita levele:

Moszkvai Patriarchátus
Az Orosz Orthodox Egyház
Szent Szinódusa
Külső Egyházi Kapcsolatok Osztálya
[cím]
No. 04/1579

Másolatban kapja: Őboldogsága, II. Theodorosz Alexandria és egész Afrika pápája és patriarchája

Főtisztelendő Krizosztomosz mozambiki püspöknek

Főtisztelendő, kedves Vladika!

Sajnálattal szereztem tudomást az úgy nevezett „Ukrajna Orthodox Egyháza” képviselőjével, Vlagyimir „Zsitomiri és Polesszai érsekkel” való közös szolgálatáról, mely, a sajtóhírek szerint, szeptember 12-én történt Langadában (Görögország).

Az erről szóló hír váratlanul ért bennünket és nagy megbotránkozást váltott ki a hívők között, különösen az Ukrán Orthodox Egyház hívő gyermekei között. Hiszen éppen ez az Egyház, nem pedig a múlt évben két szakadár csoportból megalkotott struktúra egyesíti Ukrajna orthodox keresztényeinek többségét. Éppen ez iránt az Onufrij, Kijev és egész Ukrajna metropolitája által vezetett Egyház iránt őrzi hűségét a jámbor ukrán nép, alázattal és Istenbe vetett szilárd reménységgel viselve az őt érő megpróbáltatásokat.

Nem kétséges, hogy főpap-testvéreink a testvéri Helyi Orthodox Egyházakban azon bonyolult helyzet mielőbbi megoldását kívánják, mely az orthodox világban kialakult azáltal, hogy Ukrajna úgy nevezett autokefalitást kapott. Ezzel együtt, kedves Vladika, számunkra ugyanúgy nyilvánvaló, hogy egy kanonikus püspök liturgikus közösségre lépése az apostoli folytonossággal nem rendelkező személyekkel, nem segíti elő a szakadás leküzdését. Ez csak botrányt és zavart kelt a papság és a világiak körében és képes helyreállíthatatlan kárt okozni az Egyházaink közötti testvéri viszonyokban.

Imádkozunk, hogy ez ne történjék meg, és hogy hasonló félreértések, reméljük, többé nem fognak megismétlődni.

Szeretett testvérem, tőlünk, Krisztus Egyházának püspökeitől spirituális erő és szilárdság követeltetik meg, hogy sértetlenül őrizzük meg a hitet, és egységesen az Egyházat, hogy együtt állítsuk vissza orthodox családunkban az egységet és az egységes gondolkodást. Imádkozom, hogy az Úr mindig erősítsen meg minket ezen az úton, hogy sértetlenül őrizze meg azon testvéri kapcsolatokat, melyek évszázadok óta összekötik országaink népeit és Egyházait.

Imádságosan kívánok Főtisztelendőségednek békét, jó egészséget és Isten kegyelmi segítségét főpásztori szolgálatához, Krisztusban való szeretettel.

+ Hilarion

A Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője,

Volokolamszki metropolita

Forrás