Szinódusi határozat Joann érseknek és követőinek moszkvai joghatóságba fogadásáról

A Moszkvai Patriarchátus hivatalos weboldala jelentette meg a Szent Szinódus szeptember 14-én hozott határozatát a Nyugat-Európai Orosz Egyházközségek Érseksége érsekének és az őt követő klerikusoknak és egyházközségeknek a Moszkvai Patriarchátus joghatóságba fogadásáról. 

2019. szeptember 14-én a Szent Szinódus megvizsgálta a nyugat-európai orosz hagyományú egyházközségek Érsekségét vezető Joann (Renneteau) érsek kérelmét, melyben tájékoztatott az Érsekség papsága és egyházközségei többségének törekvéséről, hogy létezésüket az Orosz Orthodox Egyház joghatóságához való csatlakozással őrizzék meg, és kérelmezte a Moszkvai Patriarchátussal való kánoni közösségbe lépést az őt követni kívánó klerikusokkal és egyházközségekkel együtt. Joann érsek szintén arról tájékoztatott, hogy hamarosan összegyűlik ezen egyházközségek képviselőinek gyűlése, akik elküldik a Szentséges Patriarchának és a Szent Szinódusnak javaslatukat megszervezésük kánoni formáival kapcsolatban.

E kérelmet megtárgyalván, a Szent Szinódus tagjai távkapcsolaton keresztül határoztak (122. sz. jegyzőkönyv)

  • Joann (Renneteau) érseket “dubnai”* címmel, valamint az ezt kívánó, vezetése alatt álló minden klerikust és az erre mutató akaratukat kifejező egyházközségeket befogadni a Moszkvai Patriarchátus joghatóságába.
  • Megbízni Joann dubnai érseket az említett egyházközségek irányításával
  • Az egyházközségek képviselőinek gyűlésétől érkező kérelem kézhezvétele után további döntést hozni azok szervezetének kánoni formáiról, kiindulva a Jevlogij metropolita által felállított egyházmegyei és egyházközségi kormányzat történelmileg kialakult sajátosságaiból, valamint istentiszteleti és lelkipásztori hagyományokból. , figyelembe véve az általa vezetett nyugat-európai egyházi terület létfeltételeit.

* Joann (Renneteau) a Moszkvai Patriarchátus joghatóságában a “dubnai érsek” címet kapta. A Moszkva Megyei (Moszkvától 121 km-re található) Dubna település 1956-ban kapott városi rangot, miután a szovjet kormányzat Atomkutató Intézetet hozott itt létre.