A Jeruzsálemi Egyház főpapja a „Kegyelmi Tűzről”

Theofanisz jeraszoni érsek (Jeruzsálemi Orthodox Patriarchátus) a Szent Fény szertartása során meggyújtott tűzről beszél.

Évről évre beszélnek arról a papok, hogy Jeruzsálemben a Szent Fény (orosz nyelvterületen Kegyelmi Tűz) szertartása során a láng nem természetfölötti, csodás módon gyullad meg. Idén Görögországban megjelent Dimitrisz Alikakosz újságíró Litroszi (megváltás) c. könyve, melyben idézi a Jeruzsálemi Egyház vezetőinek tanúbizonyságait a láng természetes eredetéről.

A könyv témájára fölfigyelt az ANT1 csatorna is, mely március 20-án tudósítást mutatott be, benne egy felvétellel Theofanisz jeraszoni érsekről (aki nem tudta, hogy felveszik), amint Az Úr Sírja-templomban  [jeruzsálemi Szent Sír-bazilika, Feltámadás-székesegyház] krétai zarándokoknak beszél a tűzről. A D. Alikakosz által készített felvétel megjelent a YouTube-on is. Miről beszél Theofanisz érsek?

„Hány szentség van az Egyházban? Tudjuk, hogy hét. A [Kegyelmi Tűz] a szentségek között van? És szertartások? Vízszentelés, temetés… [A Kegyelmi Tűz] a szertartások között van? Milyen szertartások vannak még? Például a keresztfelmagasztalás… Vannak különféle szertartások. A Kegyelmi Tűz egyike ezeknek, de látják, hogy az Egyház hová sorolja. Arra az alapra, ahol a helye van.”

Azzal kapcsolatban, hogy hogyan jött létre a tűz csodás természetéről szóló vélekedés, Theofanisz érsek a kereszteseket hibáztatta, akik, úgymond, elkezdték becsapni a népet, majd „a keresztesek távoztak, mi pedig, sajnos, átvettük ezt a [félrevezetést], mivel a nép megszokta, ezért nem mondják el neki az igazságot”.

Ezután a püspök a tüzet szimbólumnak nevezi. A láng szent, de úgy, ahogy ezt az Egyház fölfogja: az Egyház megáldja, ezért „kegyelmi tűz” lesz. „Ahogy megáldja, mondjuk, a vizet a vízszenteléskor, úgy áldja meg a természetes eredetű lángot is. Ez természetes eredetű láng. Nem jön le semmilyen tűz az égből, ez pogányság, ez erőltetett. Az isteni kegyelem láthatatlanul ereszkedik le” – mondja a jeruzsálemi főpap.

Szavainak alátámasztásául Theofanisz érsek idézi annak az imádságnak a szavait, melyet a patriarcha az Úr Sírjánál mond: „Áhítattal veszünk a fényből, amely szüntelen és folyamatosan tündököl a Te ezen fényhordozó sírodon, átadjuk azt a Tebenned, az igaz Világosságban hívőknek.”

„Ez természetes fény, de áldott, mert úgy akarja az Egyház” – mondja az érsek.

„Különösen az oroszok túlozzák el, és az egyszerű nép elhiszi, néha pedig mi, papok, nem mondunk igazat – mondja a főpap. – Eljött az ideje, hogy a nép megértse, hogy ez kegyelmi tűz, de abban az értelemben, ahogy az Egyház akarja. Nem pedig abban az értelemben, hogy felülről jön le.”

Arra a kérdésre, hogy akkor miért nem éget a láng, Theofanisz érsek elmondja, hogy a láng nagyon is éget: „Itt állunk izzadtan, ők meg hadonásznak vele [mutatja, hogy hogyan közelítik az emberek a lángot az állukhoz], de próbáld meg hosszabb ideig ott tartani, és meglátod.”

De akkor miért nem jelentik be ezt nyilvánosan? „Félnek, hogy ne zavarják össze a népet. Nem mindenki képes ezt megérteni” – magyarázza a főpap.

A videók itt megnézhetők:

https://m.youtube.com/watch?v=dRL5MLwmipY

Az ANT1 csatorna tudósítása:

https://m.youtube.com/watch?v=11IxX4_Fz0M

***

Vigasztalásul a természetfölötti csodára váró testvéreknek, szeretnénk elmondani, hogy a sok évszázados orthodox egyházi hagyomány szerint a Szent Fény, a Kegyelmi Tűz minden Húsvét éjjel minden orthodox templomban „lejön”, amikor a szolgáló pap a gyertyáját az oltárasztal (hagyományos szimbolikus jelentése: Krisztus sírja) fölött égő örökmécsesről meggyújtja, majd a királyi ajtóba áll, és énekli a verset: „Jertek, vegyetek világosságot az alkonyt nem ismerő világosságból, és dicsőítsétek Krisztust, aki föltámadt halottaiból!”, a hívők a lángról meggyújtják saját gyertyáikat. Ez a Tűz valóságosan szent és kegyelmi, aminek szentsége kiárad a hívőkre is, amint szívükben fellobban a szeretet a Feltámadt Krisztus és felebarátaik iránt. Az elmúlt években politikai megrendelésre repülőgépeken utaztatott jeruzsálemi Kegyelmi Tűz pedig egyszerű gyertyaláng marad, ha a Feltámadás és a szeretet nem születik meg a lángot magukhoz vevő hívők szívében. Mindenkinek áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! (A szerkesztők)