Oroszországi Notre-Dame-ok, melyeket meg kellene menteni

Franciaországban három nap alatt több mint egymilliárd eurót gyűjtöttek össze a párizsi Miasszonyunk-székesegyház (Notre-Dame) fejújítására. A székesegyház újjá fog épülni, mert az egész ország küzd érte: a milliomosoktól kezdve az egyszerű emberekig. Oroszországban szintén léteznek olyan építészeti emlékek, melyeknek hasonló támogatásra lenne szükségük. Az Orthodoxia és a Világ egyházi folyóirat tíz ilyen épületet gyűjtött össze, melyek azonnali felújításra szorulnak, különben késő lesz…

  1. Karélia, Kondopoga, Az Istenszülő Elszenderedése-templom

Kondopogában 2018. augusztus 10-én égett le a Nagyboldogasszony-templom, a fatemplomépítészet egyik utolsó fennmaradt gyöngyszeme, össz-szövetségi jelentőségű műemlék, szimbólum templom. 1774-ben épült a Kizsi-felkelés során meghalt parasztok emlékére. Magassága 42 méter, akkoriban ez volt egész Karélia legmagasabb faépítménye.

A templomban barokk stílusú ikonosztázion volt, a kupola belső oldalát freskók díszítették. Itt van az egyetlen még működő templomban látható Isteni Liturgia ikonográfiai kompozíció. A kupola központjában Krisztus, a Nagy Főpap ábrázolása látható.

A Nagyboldogasszony-templom az ikonjaival és freskóival együtt elpusztult. A karéliaiak azonban szeretnék újjáépíteni. A hatóságok évek óta készülnek a restaurációra: a levéltárban megtalálták az eredeti tervrajzokat is. Pénzt azonban nem különítenek el a munkára.

A kondologai templom felújítására az Északi Út jótékonysági szervezet gyűjt pénzt: kb. 100-150 millió rubelre lenne szükség, de eddig csak 6 millió gyűlt össze. A Kulturális Minisztérium még 8 millióra tett ígéretet: a helyreállítás tervezési költségeit fedeznék, ami 2020-ra fog elkészülni.

2. Archangelszk megye, Voloszovo falu, Szent Miklós-templom

A Szent Miklós-templom 1667-ben épült fatemplom, klasszicista stílusban. A faépítészet emlékműve, az össz-szövetségi kulturális örökség része.

A templomot az 1930-as években zárták be. Ettől fogva pusztulásnak indult. Nem tudni, mikor omlott össze az étkező és a harangtorony. Az 1980-as években ideiglenes tetőt helyeztek fel rá, ami húsz évvel később leomlott. A Szent Miklós-templom évek óta elhagyatottan áll.

A Verenyica alapítvány Voloszovo falu lakosságával együtt három éven keresztül végzett helyreállítási munkálatokat a moszkvai Szent Kozma és Damján-templom hívőinek támogatásával. Az építőanyagokat közadakozásból vásárolták meg.

2018 decemberében a templomban ideiglenes padlózatot helyeztek el, és nyolcvan év után először Könyörgő Istentiszteletet tartottak. A templom felújítása folytatódik. Az önkéntesek jótékonysági koncerteket szerveznek, hogy pénzt gyűjtsenek a helyreállítási munkák folytatásához.

3. Irkutszk megye, Uszolje-Szibirszkoje város, a Rasszusin-kúria

A kúriát Vlagyimir Rasszusin építész tervei szerint emelték 1912-ben. A kúria épületegyüttese egy oszlopos verandás villából és gazdasági épületekből áll.

Vlagyimir Rasszusin Irkutszk főépítésze volt. 1920-ban hagyta el a várost, amikor az uralmat a szovjetek vették át. A kúriát államosították, később gyermekszanatóriumot helyeztek el benne. A peresztrojka után az épületet elhagyták, pusztulásnak indult.

2019. április 1-től a Rasszusin-kúria felkerült a kulturális örökség listájára.

3. Kurszk megye, Gujevo falu, a Dolgorukov hercegek kúriája

A birtok Pjotr Dolgorukov hercegé volt, aki 1880-tól a forradalomig aktív politikai és helyi közszereplő volt. Az épület a Kurszki Kormányzóság XIX–XX. századi hercegi kúriáinak példája.

A főépület neoklasszikus stílusban épült. Napjainkban csak a palota romjai, a környező park és a négyszög formájú tó, a gyümölcsfaültetvény egy része és egy kőmalom maradt fenn.

Az épület jelenleg egy üzleti vállalkozás tulajdona, de hosszú évek óta elhagyatott. A tolvajok tégláról téglára hordják szét az épületet.

5. Lipeck megye, Ivanovka falu, a Keresztelő Szent János-templom harangtornya

A Keresztelő Szent János-templom harangtornyát 1796-ban építették. Formája világítótoronyra emlékeztet. A templomot Nyikolaj Lvov, a harangtornyot az olasz származású Tomaso Adamini tervezte.

A XVIII. századi orosz avantgárd alkotásként tartják számon, Oroszországban ezen kívül csak egy ilyen harangtorony létezik a Tver megyei Arpacsev faluban. Az elsőt Lvov építész rokonának birtokán, a másikat közeli barátjánál, Pjotr Veljaminovnál építették. Az össz-szövetségi jelentőségű kulturális emlék pusztulófélben van. 2015-ben összeomlott a torony felső része.

6. Nagy Novgorod, a Gyerevjanyickij-monostor komplexuma

A Gyerevjanyickij-monostort a XVI–XVII. század fordulóján építették. Az egész komplexum – a Feltámadás- és a Nagyboldogasszony-templom – össz-szövetségi jelentőségű kulturális objektum. A kutatók szerint az épületeket novgorodi mesterek építették az északon, valamint Jaroszlavl, Kosztroma, Vologda vidékén található építészeti minták felhasználásával.

A monostor 1909-ig működött. Az épületeket a szovjet időkben a Sztyeklovolokno novgorodi üveggyapotgyár használta. A Feltámadás-templomban raktár, a Nagyboldogasszony-templomban üzemi étkezde volt. Ma az építményeket nem hasznosítják, fokozatosan pusztulnak. Csupán az egyik, 1880-ban épült épületben működik egy alkohol- és kábítószerfüggőkkel foglalkozó egészségügyi intézmény.

7. Pszkov megye, Volisovo falu, az Irgalmas Megváltó temploma

A templom a volisovói Sztroganov-birtok része. A templom stílusa a XVIII. század végén, XIX. század elején elterjedt hasonló épületek stílusát követi.

Az Irgalmas Megváltó-templom A. Sz. Sztroganov államtanácsosnak, a szentpétervári történelmi és régészeti társaság alapítójának és családjának házi temploma volt.

2018. július 1-ről 2-ra virradóan a Sztroganov-kúriában tűz ütött ki. Az 1784-ben épült padlózat és falburkolat elégett. A lángok elemésztették az épület mennyezetét is.

8. Vologda megye, Krohino falu, az elárasztott Krisztus Születése-templom

A krohinói Krisztus Születése-templom az egyetlen „vízen álló” templom Oroszországban. A XVIII. század végén épült a Fehér-tó partján, a Sekszna-folyó forrásánál.

Az 1960-as években Krohinót és a környék hatszáz falvát a Volga–Balti-tenger csatorna építése során elárasztották. A falu épületei teljesen víz alá kerültek, egyedül a Krisztus Születése-templom emelkedik ki a víz fölé.

A különleges épületet egyetlen műemléklistán sem tartják számon. Megmentéséért küzd azonban a moszkvai Anor Tukacseva, aki tíz évvel ezelőtt egy turistaút során látta meg a templomot. Úgy döntött, hogy felújíttatja az épületet. Otthagyta munkáját a Gazdasági Főiskolán, létrehozta a Krohinói Kulturális Örökség Megújítása Központ Alapítványt és önkénteseket, támogatókat talált.

2018-ban a terv elnyerte az Orosz Földrajzi Társaság díját. Nyikita Mihalkov alapítványa 2 millió rubelt adományozott a templom felújítására. Még 500 ezer rubelre van szükség.

9. Jaroszlav megye, Rezanyino falu, Az Úr Bemutatása-templom

A rezanyinói Az Úr Bemutatása-templom 1803-ban épült, klasszicista stílusban. Fennmaradtak a XIX. századi freskók és az aranyozott ikonosztázion három ikonnal. A templomot 1969-ben zárták be, 1993 óta a kulturális örökség része. Felújítási munkálatokat azonban soha nem végeztek rajta. A helyi hatóságok kijelentették, történelmi-kulturális szakértői vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy az épület felkerüljön a kulturális örökség objektumainak egységes állami nyilvántartásába. A hivatalnokok most azt próbálják kideríteni, hogy az épület kinek a tulajdonában áll.

10. Tomszk megy, Tomszk város történelmi városközpontja

Tomszk város egyik legfőbb problémája a faépületek sorsa. A város történelmi környezetét ilyen épületek alkotják, melyeknek nagy része a XIX–XX. században épült.

A városban ugyanakkor vannak történelmi kőépületek is, melyek a szemünk láttára pusztulnak el. Ilyen mindenek előtt a Gorohov-raktár, mely össz-szövetségi jelentőségű kulturális emlékként van nyilvántartva.

A Gorohov-raktár 1916-ban épült, modern stílusban.

Tomszkban több más épület is pusztulófélben van. Ilyen a Tisztiház, mely korábban a Hadügyminisztérium tulajdonában volt, majd városi tulajdonba került. A régió és a város költségvetéséből azonban nem futja az épület helyreállítására.

Még szomorúbb a sorsa a Tomszki Teológiai Szeminárium volt épületének, a Nyikityin utcában. Az épületet a szovjet korszakban is iskolaként használták. A XIX. században emelt épületnek nagyon szép belső kialakítása volt. Különösen szép volt a fafaragással borított ünnepi terem. Sajnos mindez már elpusztult. Az épületben 2015 óta 11 tűzeset történt. Az épület teljesen elhagyatott, semmiféle állagmegőrzés nem folyik, rendszeresen fosztogatják.

Hasonló a sorsa a tomszki Egyházmegyei Leányiskolának is, melyet a XX. század elején Konsztantyin Ligin építész épített. A szovjet korszakban az épületben kórház működött.

Forrás