Hilarion: Konstantinápoly “elszakadt az Egyháztól”

A Konstantinápolyi Patriarchátus “csatlakozott az ukrán szakadáshoz” és “elszakadt az Egyháztól” – ezt Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusának tagja, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője jelentette ki a “Rosszija 24” állami tévécsatorna “Egyház és világ” című műsorában.

A metropolita megjegyezte, hogy az 1920-as évektől “alakultak ki Konstantinápoly azon pápista igényei, melyek ma az orthodox teljességtől való elszakadásához vezettek”. Szavai szerint ezek az igények nincsenek összhangban az orthodox hagyománnyal: az Orthodox Egyházban nincs és soha nem volt legfőbb főpap, aki irányítaná az összes helyi Egyházat.

“Az ukrajnai események Konstantinápoly ezen igényeinek logikus kicsúcsosodásává váltak… De ennek eredménye nem az Orthodoxia egységének lerombolása lett, hanem az, hogy a helyi egyházak egyike, mégpedig a Konstantinápolyi Egyház, elszakadt ettől az egységtől: egyesült a szakadással, ezért maga is szakadásba került” – hangsúlyozta Hilarion metropolita.

A metropolita szavaiból nem világos, hogy álláspontját osztja-e a Moszkvai Patriarchátus patriarchája és más főpapok, mivel a Moszkvai Patriarchátus hivatalos dokumentumaiban nem esik szó a Konstantinápolyi Patriarchátusnak az Egyháztól való elszakadásáról, csupán arról, hogy a Moszkvai Patriarchátus megszakította vele a kánoni közösségét. A Moszkvai Patriarchátus ugyanakkor továbbra is fenntartja a kánoni közösséget a többi helyi Egyházzal, amelyek a maguk részéről teljes kánoni közösségben maradtak Konstantinápollyal.

Forrás