Eretnekség az ukrán Tomoszban?

Andrej Kurajev protodiakónus atya kommentárja:

A Szretenszkij-szeminárium szégyene

A moszkvai szakértők engedelmesen eretnekséget találtak a Fener kijevi Tomoszában:

“Vagyim Leonov protoijerej, a Szretyenszkij Teológiai Szeminárium docense  előadást tartott “Ekkleziológiai krízis a mai Orthodox Egyházban és leküzdésének útjai” címmel. Felszólalása első részében következetesen kifejtette a Konstantinápolyi Patriarchátusnak az Orthodoxiától való legfőbb eltéréseit, melyek konkrét cselekedetekben, dokumentumokban és főpapjainak nyilvános kijelentéseiben fejeződtek ki. Az előadó felhívta a figyelmet arra, hogy az újonnan létrehozott ukrajnai “PCU” [“Ukrajna Orthodox Egyháza rövidítése – ford. megj.] Tomosza eretnek pápista tételeket tartalmaz, melyek idegenek az orthodox ekkleziológiától. E Tomosz segítségével próbálják legalizálni a konstantinápolyi főpapok beavatkozási jogát nem csak a PCU, hanem az azt elismerő más Helyi Egyházak belső ügyeibe is” – állítja a Moszkvai Patriarchátus hivatalos weboldala (http://www.patriarchia.ru/db/text/5385797.html)

De mi is pontosan ez az új eretnekség?

Itt az első tétel:

“Az egyházfő fogalma egyetemes léptékben a tomosz szövegében csupán a konstantinápolyi patriarchával kapcsolatban kerül pontos rögzítésre, az újonnan létrehozott ukrán struktúra képviselőinek pedig világosan tudatosítaniuk kell, hogy nem rendelkeznek önálló egyházfővel: “Ukrajna Autokefál Egyháza fejének (κεφαλὴν) a Szentséges Apostoli és Patriarchai Egyetemes Szentszéket ismeri el, ahogy más patriarchátusok és elöljáróik is”. Ebben az egy frázisban teljes mértékben negligálódik a PCU autokefalitása, hiszen az autokefalitás – a helyi egyház saját egyházi zsinaton megválasztott és megerősített elöljárója általi független vezetést jelent, amit az “autokefalitás” fogalom is kifejez (a gör. αὐτός «ön» + κεφαλή «fej». Az Orthodox Egyházban elképzelhetetlen, hogy egy autokefál egyház feje egy másik Helyi Egyház képviselője legyen. Nehéz megszabadulni attól az aggodalmas érzéstől, hogy ezen tomosz szövegét még nem olvasták el megfelelő figyelemmel más helyi egyházak képviselői, mert ha tudatosodna bennük a tartalma, akkor a reakció egyértelműen negatív lenne. Mivel a fenti mondat nem csak a PCU autokefalitását negligálja, hanem, lényegében, elveti az összes Helyi Egyház teljesértékű autokefalitását és deklarálja a konstantinápolyi pápizmus eretnekségét, mellyel állítólag mindenki egyetért” (http://www.pravoslavie.ru/119709.html)

Hm… a Moszkvai Patriarchátus megalapításáról szóló konstantinápolyi okiratban talán valami más állna? Pontosan ugyanezek a szavak, beleértve a “fejét és elöljáróját” is (“κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ πρῶτον”):

«ἐπιβεβαιοῦμεν καὶ τὸ ἕνεκεν τούτου γεγονὸς πατριαρχικὸν χρυσόβουλλον, ἐν ᾦ τὰ περὶ τούτου πάντα ἑγρά[φη] πλατύτερον, ἀποφαινόμενοι συνοδικῶς, ἵνα ὁ χειροτονηθεὶς Μοσκοβιου πρὸ ὁλίγου κυριος [Ἰὼβ πατριάρχης] … χρεωστῶν μνημονεύειν ἡμῶν τοῦ ὀνόματος καὶ τῶν λοιπῶν, καὶ ἔχειν καὶ νομίζειν τὸν ἀποστολικὸν θρόνον Κωνσταντινουπόλεως, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἔχουσι, [πατρι]άρχαι». (A konstantinápolyi patriarchának és zsinatának a moszkvai szék patriarchai méltóságra emelését jóváhagyó oklevele, 1590)

A konstantinápolyi patriarcha oklevele a Moszkvai Egyház patriarchai méltóságra emeléséről

Orosz fordításban az oklevelet Nyikon moszkvai patriarcha adta ki az 1653-as Kormcsaja Knyigában (orosz kánonjogi gyűjtemény). “…zsinatilag úgy akartuk, hogy a moszkvai patriarchának állított Jób úr… köteles nevünkről és másokéról [értsd: utódainkról – ford. megj.] megemlékezni, és az Apostoli Konstantinápolyi Szentszéket fejének és elöljárójának tekinteni, ahogy azt más patriarchátusok is teszik”.

Moszkva ezt a tomoszt elfogadta és örömmel nyomtatásban ki is adta. Akkor most ki az eretnek? Jób és Nyikon moszkvai patriarchák?