A román Szinódus nyilatkozata az ukrajnai egyházi helyzetről

„Írásos garanciákra van szükség az ukrajnai egyházi és világi hatalom részéről”

  1. Az elmúlt majdnem 30 év alatt az ukrajnai egyházszakadás kérdése nem lett megoldva. Nem vettek igénybe összorthodox közvetítést, ahogy az a bulgáriai szakadás esetében történt.
  2. Az Egyetemes Patriarchátus úgy döntött, hogy kilép ebből a zsákutcából és megadta az autokefalitást kimondó Tomoszt azon főpapoknak, papoknak és világiaknak, akik nem voltak egységben az Orosz Orthodox Egyházzal és az egész Orthodoxiával. A Tomoszt azonban csak azon ukrán orthodoxok fogadták el, akik nincsenek közösségben a Moszkvai Patriarchátussal.

Ezért az ukrajnai egyházi egység kérdése jelenleg még mindig megoldatlan. Emelett nagyszámú orosz etnikai lakosság is létezik, amely közvetlen kapcsolatot tart fenn a Moszkvai Patriarchátussal.

  1. Ami az ukrajnai feszült helyzetet illeti, a Román Orthodox Egyház Szent Szinódusa megismétli a korábban, 2018. május 24-én és október 25-én megfogalmazott gondolatait.

Akkor azt javasolták az Egyetemes és a Moszkvai Patriarchátusoknak, hogy dialógus útján keressék ezen egyházi vita megoldásának útjait a hit egysége megőrzése, az ezen országban élő papok és világi hívők egyházkormányzati-lelkipásztori szabadsága (beleértve az autokefalitáshoz való jogot) iránti tisztelet és az eucharisztikus közösség visszaállítása érdekében.

  1. A kétoldalú dialógus sikertelensége esetén össze kell hívni az Orthodox Egyházak Elöljáróinak Szynaxisát a fennálló probléma megoldása érdekében
  2. A konkrét és helyes megoldás elfogadása érdekében a Szinódus legközelebbi ülésén a hangsúly azon lesz, hogy Ukrajnában 127 román orthodox közösség létezik, különösen Észak Bukovina vidékén, melyek a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Orthodox Egyháza alá tartoznak.

Valóságos konzultációkat kell folytatni ezen román orthodoxokkal, akik szeretnék megőrizni saját etnikai és nyelvi identitásukat.

  1. E kérdésben írásos garanciákat kell kapnunk az ukrajnai egyházi és világi hatalomtól, hogy a románok etnikai és nyelvi identitását tiszteletben fogják tartani, és hogy ezek a román orthodoxok Román Orthodox Vikariátusba szerveződhetnek és fejleszthetik spirituális kapcsolataikat a Román Patriarchátussal, támogatást kapnak és használhatják saját nyelvű, vagyis román nyelvű istentiszteleti és egyházi könyveiket. Megjegyezzük, hogy Romániában 1990 óta létezik ukrán orthodox vikariátus.
  2. A Román Patriarchátus arra kéri az Egyetemes Patriarchátust, hogy tisztázza a korábban a volt „Kijevi Patriarchátushoz” tartozott nem kanonikus főpapok és papok problematikáját.

A fent említett konzultációk után a Szent Szinódus ki fogja nyilvánítani hivatalos álláspontját az ukrajnai egyházi helyzettel kapcsolatban.

Bukarest, 2019. február 21.

Forrás Forrás