Elutasította az összorthodox tanácskozás összehívását Bartholomeosz patriarcha

Bartholomeosz egyetemes patriarcha nem hívja össze az autokefál egyházak elöljáróinak tanácskozását (synaxis), hogy megtárgyalják az Ukrajnai Autokefál Egyház témáját. Ezt X. János antiokhiai patriarchának írt válaszlevelében közölte az egyetemes patriarcha – adta hírül a Moszkvai Patriarchátus hivatalos weboldala.

Korábban az antiokhiai patriarcha azzal a felhívással fordult Bartholomeosz patriarchához, hogy az “ukrán kérdés” megtárgyalására hívjon össze összorthodox tanácskozást. Hasonló felhívást intézett Konstantinápolyhoz a Moszkvához közel álló lengyel és cseh-szlovák egyházi vezetés is. A ciprusi és a román egyházak szinódusi közleményeikben szintén felvetették a kérdés összorthodox megtárgyalásának lehetőségét, de nem ragaszkodtak hivatalos tanácskozás megtartásához. A ciprusi szinódus szerint az ukrajnai orthodoxiának időt kell adni az egyesüléshez,a románok pedig több, saját nemzeti érdekeiket érintő feltételt támasztottak (pl. román nemzeti vikariátus létrehozása az ukrán helyi egyházban).

A Moszkvai Patriarchátus weboldala idéz Bartholomeosz egyetemes patriarchának X. János antiokhiai patriarchához írt leveléből:

“Nagy örömmel fordulok Önhöz, testvéri csókkal illetve Boldogságodat az Úrban!

Megkaptuk és figyelmesen elolvastuk Szeretett Boldogságod 100. számú, múlt év december 31-én kelt levelét, melyben azt kéri, hogy hívjuk össze az Orthodox Egyházak elöljáróinak Zsinatát azért, hogy elrendeződjön az Ukrán Egyház problémája.

Válaszul tájékoztatjuk Önt, hogy azután, hogy négy Helyi Egyház egyházi és teológiai nézőpontból minden ok nélkül elutasította, hogy részt vegyen az Egyetemes Szent Zsinat munkájában, amire nincs semmi mentség, és az Ön ősi Egyháza egyike volt ezeknek, az Egyetemes Patriarchátusnak komoly alapja van arra, hogy tartózkodjon egy ilyen összorthodox szintű gyűléstől, mely haszontalan lenne, mivel csak abban vezetne egyetértésre, hogy a résztvevők nem értenek egyet egymással.

Krisztus Nagy Szent Egyháza, szeretettel és önfeláldozással, nem saját érdekből vagy nyomásra, egyedül az ukrán nép egysége és a hívők millióinak gyülekezetében lévő megosztottság és szakadás megszüntetése érdekében fogadta a kanonikus Egyház ölelésébe, miután igazságtalanul kívül voltak rekesztve belőle, majd az egyházi hagyományt és kánonokat követve Ukrajna Egyházát autokefalitással ajándékozta meg ugyanazon módon, ahogy belső egyházkormányzatát minden más újonnan alapított autokefál egyház elnyerte, melyeket ugyanúgy Orthodox Zsinat vagy a testvéri autokefál egyházakkal való megtárgyalás nélkül ismert el ezen állapotukban minden egyház, és új elöljáróik neve bekerültek a diptichonba.

Tehát kérjük az Egyház Alapítóját és Elöljáróját, hogy az Ő kegyelme és az Atya Isten szeretetet és a Szent Lélek közössége legyen Önnel, a főtisztelendő főpásztorokkal, papsággal és hívő néppel a megpróbáltatásokat megélő Antiokhiai Egyházban. Biztosítjuk Önt az Úrban való határtalan testvéri szeretetünkről és nagy tiszteletünkről.

A Boldogságodat Krisztusban testvérként szerető Bartholomeosz, egyetemes patriarcha.”

Az egyetemes patriarcha tudatában van, hogy az összorthodox tanácskozás formátuma jelenleg utopisztikus és megvalósíthatatlan, mivel minden autokefál egyháznak vétójoga van. Senki számára nem titok, hogy a Moszkvai Patriarchátus kategorikusan ellenzi az ukrán autokefalitást, ezért ugyanúgy élne a vétójogával, ahogy az Oroszországi Föderáció világi hatalma él vele az ENSZ Biztonsági Tanácsában. Ugyanakkor pedig furcsa az összorthodox tanácskozásra történő felhívásokat hallani olyan egyházaktól, melyek maguk vették semmibe az összorthodox zsinat megtartásának lehetőségét. Mind a Moszkvai Patriarchátus, mind pedig az Antiokhiai Patriarchátus az utolsó pillanatban lemondta a 2016-os krétai Összorthodox Zsinaton való részvételét.

Forrás