Az “Orthodoxia vagy halál!” jelszava

Az “Orthodoxia vagy halál!” (gör. Ὀρθοδοξία ἢ θάνατος!) — a görögországi szakadár orthodoxok egy részének jelszava. Az Oroszországi Föderációban a jelszót szélsőségesnek nyilvánították és felvették a szélsőséges megnyilvánulások listájára.

pc3b3lc3b3

A jelszó eredete és használata

A görög nyelven, fekete zászlóra írt „Orthodoxia és halál” jelszó az 1970-es években jelent meg az áthosz-hegyi Eszfigmen-monostor tornyán. Ennek a monostornak a szerzetesei visszautasították az Áthosz-hegy kormányzó főpapja, a konstantinápolyi patriarcha kommemorálását, tiltakozva az ellen, hogy teológiai dialógust folytat a Római Katolikus Egyházzal és más ökumenikus kapcsolatokat is ápol. Az Eszfigmen monostorban kitalált jelszó az 1821-1829-es görög függetlenségi háború „Ελευθερία ή θάνατος!” („Szabadság vagy halál!”) jelszavának parafrázisa. Hasonló jelszót használtak a szerb csetnyikek is.

„A királyért és a hazáért. Szabadság vagy halál!”

Roman Lunkin valláskutató szerint a jelszó az 1990-es években jelent meg Oroszországban a pravoszláv konzervatív és bohém körökben (Ivan Ohlobisztin, különféle monarchista mozgalmak).

A jelszó népszerűségnek örvend egyes pravoszláv társadalmi szervezetek körében (pl. az Orthodox Zászlóvivők Szövetsége). Szerintük a jelszót az alábbiak szerint kell magyarázni: „E felhívás lényege kizárólag vallási jellegű és azon orthodox keresztényekre vonatkozik, akik ily módon nyilvánítják ki életválasztásukat és készségüket, hogy a szent vértanúkhoz hasonlóan meghaljanak Krisztusért, még ha halállal fenyegetik is őket, hogy tagadják meg az Orthodoxiát vagy egyezzenek bele az Orthodox hittanítás eltorzításába”.

Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchája 2009. márciusában az Orthodoxia Vasárnapján mondott prédikációjában arra hívta fel a híveket, hogy ne bízzanak az ilyen jelszóval fellépőkben: „Ha halljuk az “Orthodoxia vagy halál!” szavakat, akkor óvakodjunk az ilyen igehirdetőtől. Egyetlen apostol sem beszélt így. Az Orthodoxia – az élet szépsége, a halál – enyészet, a bűnbeesés következménye, a sátán cselekménye. Ezen emberek szemében nem találnak szeretetet, ott a gőg lángja lobog.”

2010. december 21-én egy moszkvai bíróság a pólókra nyomtatott „Orthodoxia vagy halál!” jelszót szélsőséges megnyilvánulásnak minősítette és 865-ös sorszámmal felvette a Szélsőséges anyagok szövetségi listájára. Az Orosz Kulturológiai Intézet szakemberei szerint ez a felirat vallási ellenségességet szít és az egyik vallású állampolgárok más vallású állampolgárok feletti magasabbrendűségét hirdeti.

2016. november 16-án Dmitrij Szemenovot, a Nyílt Oroszország csuvasföldi szervezőjét elítélték egy „Orthodoxia vagy halál” pólós kép megosztásáért.

2016. március 15-én az Orthodox Testvériségek Szövetsége „imahadjárata” során letartóztatták Dimitrij Antonovot, aki egy „Orthodoxia vagy halál” pólóban vitte az egyházi zászlót.