A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége Érseki Tanácsának közleménye a firenzei egyházközségben kialakult helyzettel kapcsolatban

Képtalálat a következőre: „русский храм во Флоренции”

Firenze, orosz templom (Egyetemes Patriachátus Nyugat-Európai Orosz Exarchátus)

A 2018. november 16-án Főtisztelendő Joann érsek elnökletével ülésezett Érseki Tanács a közelmúltban a firenzei egyházközségben (Olaszország) bekövetkezett eseményekről tárgyalt.

2018. október 28-án vasárnap a Liturgia során az egyházi kánonokat megsértve az egyházközség elöljárója, Georgij Blatinszkij protoijerej beszüntette az egyetemes patriarcha és Joann érsek, egyházmegyés főpapja, akinek törvényes kánoni vezetése alá tartozik, kommemorálását. Az Istentisztelet után Georgij Blatinszkij atya a jelenlévőknek elmagyarázta, hogy ettől a vasárnaptól kezdve az egyházközség Hilarion metropolita, a Külföldi Orosz Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) elöljárójának joghatóságába tartozik, és a joghatóság megváltoztatását azzal indokolta, hogy – szavai szerint – a konstantinápolyi egyetemes patriarchai szentszék „szakadásba” került, miután beavatkozott az ukrajnai ügyekbe. A beérkező információk szerint e döntését, melyet egyoldalúan az egyházközség elöljárója hozott, később úgy állította be, mint amely az „általános egyházközségi gyűlés” egyöntetű szavazásának az eredménye, ami így ellentétben van az egyházi kánonokkal és az egyházközség polgárjogi szabályzatával (azon a napon nem tartottak törvényes gyűlést).

Október 31-én Joann érsek kérésére az érsekség küldöttsége felkereste Firenzét, hogy találkozzon a papsággal és a hívők képviselőivel és tisztázzák a helyzetet. A találkozó során Georgij Blatinszkij atya és az őt kísérő hívők megpróbálták igazolni álláspontjukat, azt állítva, hogy az egyetemes patriarcha megsérti a kánonokat és üldözi az Ukrán Orthodox Egyházat, következésképpen tehát „szakadár”. Egyes hívők kijelentették, hogy félnek, ha visszatérnek Oroszországba, megbüntetik őket, amennyiben az Érsekségben maradnak. Georgij Blatinszkij atya egyúttal elmondta, hogy Hilarion metropolita telefonon biztosította arról, hogy nincs szükség kánoni elbocsátólevélre a számára ahhoz, hogy átmenjen a joghatóságába, mivel, szavai szerint „mindazok, akik Konstantinápolynak engedelmeskednek, szakadárok” (sic!).

A kialakult helyzet miatt Joann érsek az Orthodox Egyház kánonjogával összhangban úgy határozott, hogy 2018. november 1-től eltiltja a szolgálattól Georgij Blatinszkij protoijerejt és Oleg Turkán ijerejt, az egyházközség második papját. 2018. november 5-én Joann érsek tiltakozó levelet küldött Hilarion metropolitának New Yorkba, melyre a mai napig nem kapott választ.

A Tanács felháborodását és elítélését fejezi ki Georgij Blatinszkij atya tendenciózus kijelentéseivel és megtévesztő cselekedeteivel kapcsolatban, mivel félrevezette a firenzei egyházi közösséget. A Tanács kifejezi azon reményét, hogy hamarosan visszaáll a törvényes rend, a hívők pedig tudatosítják, hogy Georgij Blatinszkij atya félrevezette őket, Firenze város egyházközsége pedig mielőbb visszatér az Érsekség joghatóságába, ahonnan törvénytelen és kánonellenes módon elszakították, hogy az egyházi élet békében és egyetértésben újrakezdődhessen.

A Krisztus Születése és Szent Miklós egyházközség Firenzében 1920 óta, az orosz emigráció kezdetétől Jevlogij metropolita és utódai kánoni joghatóságába tartozott, és az egyházközséget ellátó összes klerikust napjainkig mindig az Érsekséget vezető főpapok nevezték ki. Az Oroszországban őt felszentelő püspökétől kapott elbocsátó levelének elnyerése után Georgij Blatinszkij atya így nyert befogadást az Érsekségbe Szergij eukarpiai püspök határozatával és nevezték ki a firenzei egyházközség ideiglenes elöljárójává 1997. március 6-án, majd ugyanazon érsek 2001. február 5-i határozatával megerősítették tisztségében és Gavriil komanai érsek 2003. november 6-i határozatával protoijereji rangba emelték.

Forrás