A Nyugat-Európai Orthodox Testvériség 16. Kongresszusa résztvevőinek üzenete az orthodox egyházak elöljáróihoz

45285495_10215972051630569_1788787220891566080_nTiszteletreméltó atyák, magasrangú lelkipásztorok, akikre a Szent Lélek Istennek egyszülött Fia drága vére által szerzett Szent Egyháza vezetését bízta!

Arra a kongresszusra gyűltünk össze, melyen minden három évben számos, többségében Nyugat-Európában élő és különféle kánoni joghatóságokhoz tartozó orthodox keresztény találkozik, hogy tanúságot tegyen Krisztusról és megélje az Egyház egységét. Szenvedünk amiatt, hogy nem részesülhetünk mindannyian együtt a mi Urunk Jézus Krisztus Testéből és Véréből.

Megerősítjük azon mély meggyőződésünket, hogy minden egyházi közösség területileg az Eucharisztiában gyökerezik. Ezért arra hívjuk fel önöket, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a dialógus visszaállítása érdekében, hogy véget vessenek e megosztottságnak, mely szétszakítja közösségeinket és családjainkat.

Krisztusban való mélységes odaadással fogadják, tiszteletreméltó atyák, fiúi és tiszteletteljes üdvözletünket.

Forrás