Megerősítette kapcsolatát az Egyetemes Patriarchátus és a Jeruzsálemi Orthodox Egyház

Bartholomeosz egyetemes patriarcha és Theophilosz jeruzsálemi patriarcha ma Antidónosz Nektariosz érsek segítségével történelmi leckét adtak a fiatalabb egyházaknak.

A Jeruzsálemi Egyház konstantinápolyi képviseletén tartott Esti Istentiszteleten maga az egyetemes patriarcha szolgált, Antidónosz érsek pedig átadta Bartholomeosz patriarchának Theophilosz jeruzsálemi patriarcha levelét, melyben a Jeruzsálemi Egyház szükségletei céljából Szent Myrót kér az egyetemes patriarchától.

E gesztusnak nagy szimbolikus jelentősége van, ugyanis a Szent Kehely után a Szent Myrót tekintik az orthodox egyházak közötti legfontosabb összekötő elemnek. E két ősi egyház ezzel tanúságot tett összetartozásáról és közösségük lényegéről.

Az ősi patriarchátusok között a negyedikként számon tartott Jeruzsálemi Patriarchátus, mely a kereszténység történetének első helyi egyháza, ezen lépésével mindenki számára világossá tette, hogy milyen álláspontot foglal el jelenünk történéseivel kapcsolatban.

Nektáriosz érsek Bartholomeosz patriarchának a jeruzsálemi patriarcha nevében mondott szavai kizárják bármiféle félreértés és helytelen interpretáció lehetőségét.

„Elmúltak azok az idők, amikor a Kelet patriarchái a nehézségek miatt kénytelenek voltak mindenfelé elutazni a világban, segítséget kérve saját egyházaik számára és ily módon kénytelenek voltak engedményeket tenni” – mondta a jeruzsálemi egyház képviselője.

Nektáriosz atya köszöntötte Bartholomeosz patriarchát egyetemes patriarchává választásának 27. évfordulója napján, és „hullámtörőként” jellemezte a főpásztort, aki „szemben áll a vad, habzó tengeri hullámokkal, melyek különösen napjainkban, szégyentelenül be akarnak törni a Boszporusz vizeibe. úgy vélve, hogy maximális kárt képesek okozni Krisztus Nagy Anyaszentegyházának békés kikötőjében”.

Az egyetemes patriarcha a maga részéről nem mulasztotta el megemlíteni a két egyház közötti ősi kapcsolatokat, hangsúlyozva, hogy amikor a folyó események megkívánták, a jeruzsálemi patriarchák mindig részt vettek Konstantinápolyban az Orthodox Egyház jövőjét érintő fontos döntésekben.

Az egyetemes patriarcha megjegyezte, hogy jelenléte a Jeruzsálemi Egyház konstantinápolyi képviseletén, „megadja nekünk a lehetőséget, hogy még egyszer megéljük az Egyház Titkát, vagyis hogy mi sokan egy testet alkotunk”.

Forrás