Bartholomeosz patriarcha: mindent tudok Moszkva fekete propagandájáról

Bartholomeosz egyetemes patriarcha kijelentette, hogy nem fog engedni a nyomásnak az ukrán egyházi kérdés rendezésében.

A konstantinápolyi görög diaszpóra városvezetésének ülésén a patriarcha kijelentette, hogy az Egyetemes Patriarchátus privilégiumai az Egyetemes Zsinatok határozataira és kánonjaira alapulnak, melyek kötelezőek az egész Orthodoxia számára.

„Tetszik-e ez vagy sem orosz testvéreinknek, előbb vagy utóbb követni fogják azokat a döntéseket, melyeket az egyetemes patriarchátus hozott, mivel nincs más választásuk” – mondta Bartholomeosz patriarcha a konstantinápolyi görögök előtt. Hozzátette, hogy tud az oroszok által „jól fizetett cikkekről” és „fekete propagandáról”, mely az Egyetemes Patriarchátus ellen irányul.

„Isten két fület adott nekünk, hogy halljunk minden oldalról” – mondta mosolyogva.

A patriarcha beszéde görögül itt meghallgatható.

Forrás