Szofronij (Szaharov) archimandrita imája a megbékélésért

Szofronij (Szaharov) archimandrita imája a megbékélésért, melyet Főtisztelendő Joann charioupolisi érsek, az Egyetemes Patriarchátus Nyugat-Európai Orosz Exarchátusának elöljárója ajánl az egyházközségeknek, hogy a Szent Liturgián imádkozzák az egyházi béke visszaállításáért


Képtalálat a következőre: „Hilandarska ikona Krista”Uram, Jézus Krisztus, Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, adj nekünk erőt, hogy úgy szeressünk Téged, ahogy Te parancsoltad nekünk.

Aki azt mondtad a Te tanítványaidnak: „Szeressétek egymást, ahogy Én szerettelek titeket”, add meg nekünk a Te kegyelemedet és bölcsességedet, hogy minden nap teljesítsük e parancsolatodat.

A Te Szent Lelked által adj nekünk bátorságot, hogy alázatra jussunk egymás előtt, tudván, hogy az szeret jobban, akiben nagyobb az alázat.

Taníts meg minket imádkozni egymásért és hogy türelmesen hordozzuk egymás terheit. A lerombolhatatlan szeretet kötelékével egyesíts minket tiszteletreméltó patriarcháinkkal és püspökeinkkel mint az egységes nyáj engedelmes juhait szeretett pásztoraikkal.

Add, hogy megláthassuk minden fivérünkben és nővérünkben a Te kimondhatatlan dicsőséged képmását, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy életünk: a testvérünkben van.

Őrizz meg bennünket a Te Szentséges Anyád, a Te Előhírnököd Keresztelő Szent János, Egyházunk dicső Tanítói, Atyáink, hitvallóink oltalma alatt.

Молитва о примирении архимандрита Софрония (Сахарова), рекомендованная Архиепископом Иоанном Хариопульским, правящим архиереем Русского Экзархата для чтения на литургии. Я получил текст на французском, это перевод:

“Господи Иисусе Христе, Агнец Божий, взявший грехи мира, дай нам силу любить Тебя так, как Ты заповедал нам.

Ты, сказавший ученикам Своим : “Да любите друг друга, как Я возлюбил вас», даруй нам благодать и мудрость, дабы каждый день исполняли мы эту заповедь.
Духом Твоим Святым даруй нам мужество смиряться друг перед другом, зная, что тот, кто больше смиряется, больше любит.

Научи нас молиться друг за друга и терпеливо носить бремена друг друга. Узами нерушимой любви соедини нас с нашими досточтимыми патриархами и епископами как послушных овец единого стада с возлюбленными пастырями. 

Дай нам увидеть в каждом из братьев и в каждой из сестер образ неизреченной Твоей славы, дабы не забыли мы, что жизнь наша – в брате нашем.

Сохрани нас под Покровом Пресвятой Твоей Матери, Твоего Предтечи Иоанна Крестителя, славных Учителей, Отцов, исповедников веры Церкви нашей”.