Az orosz Szinódus megszakította az eucharisztikus kapcsolatot az Egyetemes Patriarchátussal

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa megtiltotta a papságának az Egyetemes Patriarchátus papjaival való közös szolgálatot, a híveknek pedig a szentségekben való részvételt.

Az Orosz Orthodox Egyház október 15-én Minszkben tartott Szinódusa úgy határozott, hogy megszakítja az eucharisztikus kapcsolatot a konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátussal.

A Szinódus által kiadott nyilatkozat szerint „a szakadárok és egy másik Helyi Egyház által anathematizált személyek közösségbe fogadása az összes általuk felszentelt ’püspökkel’ és ’klerikussal’, idegen kánoni határok megszegése, kísérlet, hogy megtagadják saját történelmi döntéseiket és kötelezettségeiket – mindez a kánonjog mezején kívülre helyezi a Konstantinápolyi Patriarchátust, és nagy szomorúságunkra, lehetetlenné teszi a számunkra, hogy fenntartsuk az eucharisztikus közösséget annak hierarchiájával, papságával és híveivel”.

„Mostantól egészen addig, amíg a Konstantinápolyi Patriarchátus el vissza nem vonja az általa elfogadott kánonellenes döntéseit, az Orosz Orthodox Egyház minden papi személye számára lehetetlen a Konstantinápolyi Egyházzal való közös szolgálat, a hívők pedig nem vehetnek részt az annak templomaiban kiszolgált szentségekben” – áll a dokumentumban.

A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa arra hívta fel a Helyi Orthodox Egyházak elöljáróit és Szent Szinódusait, hogy megfelelő módon értékeljék a Konstantinápolyi Patriarchátus fent említett kánonellenes cselekedeteit és közösen keressék a kiutat a kialakult nehéz krízisből, amely szétszakítja az Egy Szent Egyetemes és Apostoli Egyház testét.

Forrás