Antonij boriszpoli metropolita kommentárja (Moszkvai Patriarchátus)

Antonij boriszpoli és brovari metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Orthodox Egyháza hivatalvezetőjének kommentárja a Konstantinápolyi Patriarchátus Szent Szinódusának 2018. október 11-i döntésével kapcsolatban

Az, ami a sztambuli Szinóduson tegnap történt, sokkolta az egész orthodox világot. Úgy tűnik, hogy a Konstantinápolyi Patriarchátus tudatosan lép az egyetemes Orthodoxia szétszakításának útjára. Bartholomeosz patriarcha semmibe vette a Helyi Egyházak felhívásait, hogy hívják össze az egyházi elöljárókat az ukrán kérdés közös és zsinati megoldására és egyoldalúan nagyon komoly, de hibás döntéseket hozott. Remélem, hogy az egyetemes Orthodoxia e cselekedetnek objektív értékelést ad.

A konstantinápolyi Szinódus záródokumentuma több kérdést vet fel, mint ahány választ ad. Többek között, nem világos a Kijevi Patriarchátus és az Ukrán Autokefál Egyház státusa? Milyen eljárás keretében vizsgálták Filaret Denyiszenkó fellebbezését? Számos más kérdés is felmerül.

A valóságban Egyházunk számára semmi sem változott. Mi voltunk, vagyunk és maradunk Ukrajna egyetlen kanonikus egyháza. Nem ismerjük el azt a sztavropigiát, amit a Fener kihirdetett. Közösségbe lépve a szakadárokkal, Bartholomeosz patriarcha nem teszi őket kanonikussá, hanem maga is a szakadás útjára lép. A szakadárok szakadárok maradtak. Semmiféle autokefalitást és Tomoszt nem kaptak. És úgy tűnik, hogy még azt a függetlenséget is elveszítették, amellyel – bár nem volt kanonikus – eddig rendelkeztek és amelyet mindig hangsúlyoztak.

Szeretném felhívni a papságunk és a hívek figyelmét, hogy a szakadárok, ahogy korábban is kegyelem nélküliek voltak, úgy most is azok. Következésképpen tilos velük együtt szolgálni és velük együtt imádkozni.

Eljött az idő, amikor növelnünk kell imáink buzgóságát, emlékezve arra, hogy Isten igazsága legyőzhetetlen.

Forrás