Konstantinápoly kanonikus egyházként ismerte el a Moszkva által szakadárnak tekintett ukrajnai egyházakat

Az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusa kanonikus egyházakként ismerte el a Moszkvától a 90-es években elszakadt Kijevi Patriarchátust, valamint az elsősorban Nyugat-Ukrajna területén működő, a 20. század első felében létrejött „Ukrán Autokefál Orthodox Egyházat”.

Őszentsége I. Bartholomeosz egyetemes patriarcha elnökségével október 9-11. között ülésezett az Egyetemes Patriarchátus Szent Szinódusa.

A Szent Szinódus Daniel érsek és Hilarion püspök, az egyetemes patriarcha Ukrajnába küldött exarchái jelenlétében, többek között, tárgyalta az ukrajnai egyházi ügyeket is, majd azok sokoldalú vizsgálata után határozatot hozott, melyben

  • megerősítette a korábban elfogadott döntést, miszerint az Egyetemes Patriarchátus autokefalitást ad az Ukrán Egyháznak,
  • haladéktalanul visszaállítja az Egyetemes Patriarcha sztavropigiáját Kijevben, mely korábban folyamatosan létezett,
  • a Konstantinápolyi Patriarchátus azon kánoni előjogával összhangban, miszerint jogosult befogadni más autokefál egyházak klerikusainak petícióit és fellebbezését, elfogadja és megvizsgálja Filaret Deniszenkó és Makarij Maletics, valamint követőik fellebbezését, akik nem dogmatikai okokból kerültek szakadásba. Ily módon kanonikusan visszaállította az említett személyek hierarchikus és papi méltóságát, és visszaállította a hívők közösségét az Egyházzal,
  • Visszavonja az 1686-os szinodális levél jogi kötelezettségét, mely a kor körülményei miatt került kiadásra, és amely ökonómiából jogot adott a moszkvai patriarchának, hogy az egyházmegye papjai által megválasztott személyt nevezze ki kijevi metropolitának, azzal, hogy annak minden istentiszteleten elöljárójaként az egyetemes patriarchát kell kommemorálnia,
  • felhívással fordul minden folyamatban érintett félhez, hogy tartózkodjanak a templomok, monostorok és más objektumok elfoglalásától, valamint az erőszak és a bosszú bármiféle aktusától, hogy Krisztus békéje és szeretete győzedelmeskedhessen.

A Kijevi Patriarchátus azután jött létre, hogy Filaret (Deniszenkó), a Moszkvai Patriarchátus addigi kijevi metropolitája és exarchája, valamint követői elszakadtak Moszkvától. Moszkva Deniszenkót kiközösített az Orthodox Egyházból és anathémát mondott rá, az általa vezetett egyházszervezetet pedig „kegyelem nélküli” szakadár csoportnak minősítette, melynek szentségei érvénytelenek, ezért a Moszkvai Patriarchátus nem fogadja el a Kijevi Patriarchátus kereszteléseit és más szentségeit. A Kijevi Patriarchátust eddig – Moszkva kérésére – sem az Egyetemes Patriarchátus, sem más Helyi Orthodox Egyház nem ismerte el kanonikus orthodox egyháznak, azonban Konstantinápoly felfogása szerint fogadhatja más helyi egyházak főpapjainak fellebbezését, Filaret pedig többször kérte ügye felülvizsgálatát az Egyetemes Patriarchátusnál, mert úgy vélte, hogy a Moszkvai Patriarchátus vezetése igazságtalanul bánt el vele.

 

Forrás: pravmir.ru, portal-credo.ru