Bizonyítékok Konstantinápoly ukrajnai joghatóságáról

Konstantinápoly bizonyítékokat jelentettet meg a „Kijevi metropólia törvénytelen annexiójáról” Moszkva által.

Az Egyetemes Patriarchátus szeptember végén jelentette meg az egyházi levéltári dokumentumok azon történeti kutatását, melyből az következik, hogy Konstantinápoly soha nem adta át a Kijevi Metropóliát az Orosz Orthodox Egyház joghatóságába.

Azután, hogy a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Orthodox Egyháza nyilatkozatában törvénytelennek nevezte Konstantinápolynak az egységes autokefál Ukrán Egyház létrehozására irányuló tevékenységét és bejelentette, hogy megszakítja a közösséget az Egyetemes Patriarchátussal, a Konstantinápolyi Egyház megjelentette az ukrajnai egyházmegyék történetére vonatkozó történelmi kutatásokat tartalmazó publikációját.

„Az Egyetemes Patriarchátus helyénvalónak tartja, hogy emlékeztessen a teljes történelmi és kánoni igazságra a Konstantinápolyi Egyház és Ukrajna Egyházának kapcsolatáról, amiről a fennmaradt hivatalos dokumentumok tanúskodnak, melyeket sajnos, vagy ignorálnak, vagy érthető okokból tudatosan elhallgatják azokat” – olvasható a kiadványhoz írt előszóban.

A tanulmányt görög és oroszországi tudósok végezték, akik hozzáfértek a Konstantinápolyi Patriarchátus levéltárában őrzött eredeti szövegekhez és több évszázadra kiterjedő levelezéshez.

„E kutatásra épül az Egyetemes Patriarchátus teljes érvrendszere, melynek segítségével cáfolják Moszkva Konstantinápoly elleni vádjait a kánoni területre való „betörésről”. Az Egyetemes Patriarchátus megerősítette kánoni joghatóságát Ukrajna felett, egyúttal pedig azt bizonyítja, hogy Moszkva megsértette az Egyetemes Patriarchátus 1686-os szinódusi határozatát, melyet az Egyetemes Patriarchátus kénytelen volt elviselni és hallgatni róla, de soha nem felejtette el és nem hagyta jóvá” – jegyezték meg Konstantinápolyban.

Forrás