A halál elveszti fullánkját – Emlékezés Sághy Marianne-ra

Földi története befejeződött annak, aki élete nagy részét a történelemnek, azon belül Isten népe történetének szentelteírja visszaemlékezésében Baán Izsák bencés szerzetes. –…kereste a nagybetűs Történetet, azt, hogy a gondviselés miként alakítja az európai népek történelmét emberi sorsokon, vágyakon, gyarlóságokon keresztül.

Súlyos betegség után, életének 57. évében, 2018. szeptember 21-én meghalt Sághy Marianne, neves egyháztörténész, a késő antik és középkori szentkultusz és vallási kultúra nemzetközileg elismert kutatója, habilitált egyetemi docens, a történettudomány kandidátusa.

Tanított az Eötvös Loránd Tudományegyetemen (ELTE), a Közép-európai Egyetemen (CEU), a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán. Alapítótagja volt a Magyar Patrisztikai Társaságnak és a Magyar Hagiográfiai Társaságnak – utóbbinak elnöke is.

A Kairosz Kiadó és a Pécsi Tudományegyetem Patrisztika Központja Catena című fordítás- és monográfiasorozatának keretében több munkája is megjelent. Lefordította többek között Dialógus Szent Gergely (Nagy Szent Gergely, I. Gergely) római pápának A lelkipásztor kézikönyve című művét. Tanulmányt írt Damasus római pápáról (366–384), a kötetben először publikálva a főpap vértanúk sírjai fölött elhelyezett, vergiliusi hexameterekben írt epigrammái magyar fordításának első, közel teljes gyűjteményét.

Posztumusz várható Szent Ágoston Vallomásairól készült tanulmánykötetének megjelenése. A sorozat szerkesztője, Heidl György a barátoknak hagyott utolsó üzenetet is fölidézve búcsúzik.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának honlapján Nagy Balázs, valamint a CEU honlapján Klaniczay Gábor (utóbbi angol nyelven) részletesebben is ismerteti Sághy Marianne életét és műveit.

Szent Márton – Krisztus katonája című, új könyvének bemutatóját október 11-én tartja a Magyar Hagiográfiai Társaság.

Sághy Marianne-t október 4-én 14 órakor a Farkasréti temető Makovecz-ravatalozójában búcsúztatják, római katolikus szertartás szerint. Másnap 18 órakor mutatnak be szentmisét lelki üdvéért a pasaréti Páduai Szent Antal-plébániatemplomban (1026 Budapest, Pasaréti út 137.).