Ülésezett a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa

Rendkívüli ülést tartott ma a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa. A Szinódus rendkívüli összehívását azzal indokolták, hogy az Egyetemes Patriarchátus két exarchát (képviselőt) küldött Ukrajnába, hogy tárgyaljanak az ukrajnai egyházi közösségekről az ukrán orthodoxia egységének visszaállítása és az ukrán egyházi autokefália kérdéseiről. A moszkvai Szent Szinódus az Egyetemes Patriarchátus ezen döntését az „Ukrán Orthodox Egyház kánoni területe durva megsértésének” nevezte és úgy határozott, hogy megszűntetik a konstantinápolyi egyetemes patriarcha liturgikus kommemorálását, megtiltják a Moszkvai Patriarchátus papjainak, hogy együtt szolgáljanak a Konstantinápolyi Patriarchátus főpapjaival, felfüggesztik a részvételüket azon püspöki testületekben, teológiai dialógusokban, bizottságokban és struktúrákban, melyekben a Konstantinápolyi Patriarchátus képviselői elnökölnek vagy társelnökök.

Egyúttal a moszkvai Szent Szinódus elfogadott egy hosszú Nyilatkozatot is, melyben felsorolja az Orosz Orthodox Egyház jelen és az előző évszázadban elszenvedett, általa vélelmezett, sérelmeit az Egyetemes Patriarchátus részéről.

Patriarchia.ru alapján