Botránnyal végződött Kirill patriarcha szófiai látogatása

A Bulgária török uralom alóli felszabadulásának 140. évfordulójára az ünnepségekre meghívott moszkvai patriarcha vasárnap Neofit bolgár patriarchával együtt tartott Szent Liturgiát a szófiai Névai Szent Sándor székesegyházban. A Viktor Vasznyecov orosz festőművész által kifestett magasztos templomot 1912-ben emelték az orosz hadseregnek az 1878-as balkáni orosz-török háborúban elesett katonái emlékére.

611976B0-5784-488D-815C-8D162FB0BA5E_w1023_r1_s[1]

Hazatérése előtt azonban a patriarcha konfliktusba keveredett a bolgár államfővel. Mint szavaiból kiderült, a patriarcha sérelmezte, hogy az előző napi, II. Sándor cár emlékműve előtt tartott állami ünnepségeken Rumen Radev államfő nem hangsúlyozta ki eléggé Oroszország kizárólagos jelentőségét a bolgárok felszabadulásában, hanem ahogy ez már ezen megemlékezés esetében Bulgáriában hagyománnyá vált, felsorolta azokat a népeket is, melyek a soknemzetiségű Orosz Birodalom hadseregében részt vettek ebben a háborúban: az oroszok mellett románok, ukránok, beloruszok, finnek, lengyelek, lettek és mások.

„Oroszország nem tekintett Európára. Szeretet által vezérelve, meggyengülten és a világ bármiféle politikai támogatását nélkülözve kezdte meg a háborút. Ez egy nagy példája annak, hogy a szellemi, kulturális szolidaritás hogyan győzi le a politikai pragmatizmust. Örülök, hogy ezt kimondhatom önnek. Nem Lengyelország, nem Litvánia – hanem Oroszország! Nehéz volt hallgatnom ezeket az utalásokat más országoknak a felszabadulásban játszott szerepéről. Sem a lengyel, sem a litván szejm [ezek a népek akkoriban valóban az Orosz Birodalom leigázott népei voltak – ford. megj.] nem hozott döntést a háború megkezdéséről az Ottomán Birodalommal. Mi a történelmi igazságért állunk ki, elnök úr, mi ezt a történelmi igazságot vérünkkel hódítottuk meg, és nem létezhet semmiféle politikai és pragmatikus ok, amely alapján ezt az igazságot ma el kellene hallgatni vagy félremagyarázni.Remélem a sajtó hall minket és továbbítják csalódásomat a helytelen interpretáció miatt.”

Rumen Radev bolgár elnök (akit általában Kreml-pártinak neveznek a sajtóban – ford. megj.) válaszában megpróbálta megmagyarázni Kirill patriarchának, hogy azokra a népekre gondolt, melyek az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, de a moszkvai egyházfő hajlíthatatlan maradt: „II. Sándor cár neve nem hangzott el, de elhangzottak más országok nevei”.

Nem sokkal ezután Alekszander Scsipkov, a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa Egyház és Társadalom és sajtó Osztályának helyettes vezetője közösségi oldalán megjegyezte: „Büszke vagyok a patriarchánkra. Az egész világ szeme láttára tanúságot tett arról, hogy a bolgár elit elárulta közös történelmünket. Az oroszok szabadították fel Bulgáriát a törökök alól. Vért ontottak. Nem kértek cserébe semmit és nem vettek el semmit. Mi a közös hitet védelmeztük. Mi Krisztus nevét védelmeztük a meggyalázással szemben. Bulgária kétszer is elárult bennünket: 1941-ben és 1991-ben <…> A patriarcha keményen és magabiztosan beszélt. Az igazság és az erő pozíciójából beszélt. Az oroszok nevében beszélt. Olyan emberként beszélt, aki tudatosítja történelmi felelősségét a szavaiért és tetteiért azon tisztségben, mellyel az Úr felruházta. Őszentsége Moszkva és egész Oroszország patriarchájának tette a Haza iránti büszkeség áradatával tölti el az embert.„

Az egyháztörténész Andrej Kurajev atya megpróbált utánagondolni, hogy milyen okok válthatták ki a legfelsőbb állami szinten díszvendégként fogadott orosz patriarcha haragját, amiért késztetést érzett, hogy nyilvánosan kioktassa vendéglátóját.

Idézi a bolgár államfő beszédét, melyet történelmileg teljesen korrektnek tart: „Emlékezünk az orosz társadalom testvéri fellángolására, amely bebizonyította, hogy az orthodox bolgárok nincsenek egyedül. Mi ezt nem felejtjük el. Nem felejtjük el II. Sándor császár manifesztumának szavait sem, melyekkel hadat üzent az Ottomán Birodalomnak, arról, hogy „ezt követeli meg az igazságosság érzése, saját méltóságunk érzése”. „Maga a nép kelt hadra, élén a cárral” – írta Dosztojevszkij a naplójában – az emberek olvasták a manifesztumot és keresztet vetettek”. Ezek a jelenetek, ezek az érzések mélyek és a politikai interpretációk által megingathatatlanok. Az orosz-török felszabadító háború harcmezőin sok nép katonája hunyt el: oroszok, románok, finnek, ukránok, beloruszok, lengyelek, litvánok, szerbek és montenegróiak. Számukra Bulgária vált utolsó otthonukká, és mi saját hőseinkként tiszteljük őket”.

„Normális szavak. Miért kellett rárontani a kritikával? Az elnök nem országokról beszélt, hanem népekről. Igen, a Birodalom hadserege soknemzetiségű volt, és nem kevés lengyel és baltikumi szolgált benne. Igen, Bulgária számára alapvető fontosságú, hogy jó szavakat mondjon a szerbeknek és románoknak, akikkel később nem egyszer harcolt határainak korrigálásáért. Mennyire hajlamosnak kell lennie a patriarchának a bármin megsértődésre, hogy így viselkedjen!” – kommentálta a történteket Andrej Kurajev atya.

Az orosz sajtóban megjelent hírek szerint a patriarcha bulgáriai viselkedésének hátterében az orosz-bolgár energetikai tárgyalások kudarca húzódhat meg. A látogatás után az orosz állami sajtó bolgárellenes hangot ütött meg, hálátlansággal vádolják a bolgárokat.

A bolgár nemzeti ünnepen díszvendégként fogadott moszkvai patriarcha viselkedését a bolgár közvélemény ellentmondásosan fogadta. Kirill patriarcha botrányos replikájára Valerij Szimeonov bolgár miniszterelnök-helyettes március 7-én reagált. Szimeonov szerint Kirill ismert KGB ügynök és dohány-metropolita, akinek nincs erkölcsi alapja arra, hogy kioktassa Bulgáriát arról, hogy mit és hogyan cselekedjék helyesen.

„Ez az ember nem a mennyekből ereszkedett le, nem a Paradicsomból jött elő és nem Jézus Krisztus küldötte. Úgy ismert, mint Oroszország cigaretta-metropolitája. 1996-tól 14 milliárd dollárért vitt be vámmentesen cigarettát és négy milliárd dolláért bort az egyház szükségleteire. Van magánrepülőgépe. Karórája 30 ezer euróba kerül. Ki ő? Ő nem egy kelet-európai lelki vezető. Mihajlov ügynök, a szovjet KGB második vonalbeli ügynöke. Ez az ember volt annyira pofátlan, hogy igazságot osztogasson. Képzeljék el, hogy Neofit patriarcha elmegy Putyinhoz és elmagyarázza neki, kik voltak Kirill és Metód. Egy második vonalbeli ügynök mondja meg nekünk, hogy mi a helyes és mi nem. Ez így nem fog sikerülni” – jelentette ki Szimeonov.