Felszentelik a hősi halált halt csekistáknak emléket állító moszkvai templom kupolakeresztjét

Hétfőn, december 26-án a dél-butovói [Butovó negyedben volt a Cseka-NKVD egyik legnagyobb moszkvai kivégzőtere – ford. megj.] Fjodor Usakov templom építési területén ünnepélyesen felszentelik „az Oroszország állambiztonsági katonái emléktemploma főkupolájának keresztjét” – adja hírül az Interfax hivatkozva Vlagyimir Reszin, a „200 programm”-ért [a Moszkvában építendő 200 új templom állami programja – ford. megj.] felelős képviselő közleményére.

„Oroszországban e decemberi napokban tisztelettel adóznak az állambiztonsági szervek szolgálat közben életüket vesztett munkatársainak, a következő 2017-es évben pedig megünnepeljük ezen állami struktúrák megalapításának 100. évfordulóját [a mai FSZB elődszervezetét, a CSEKA-t a bolsevik hatalomátvétel után alapították. A CSEKA és utódszervezetei voltak a véres terror végrehajtói a szovjet korszak idején. Újvértanúk ezrei haltak vértanúhalált a CSEKA kivégzőosztagai által – ford. megj.] és Fjodor Usakov legyőzhetetlen admirális elhunytának 200. évfordulóját” – áll a közleményben.

A keresztszentelés szertartását Feofilakt dmitrovszki püspök, Kirill (Gungyájev) patriarcha vikáriusa végzi. Az eseményen részt vesznek az FSZB vezetői.

A bolsevikok 100 évvel ezelőtt, 1917. december 7-én hozták létre a Népbiztosok Tanácsa melletti „Ellenforradalom és a szabotázs elleni harc Rendkívüli Bizottságát”, közismert nevén a CSEKA-t, mely és utódszervei (NKVD, MGB, KGB) fennállásuk idején véres bűntettek ezreit követték el. A CSEKA és utódszervei tartották fenn a rabszolgamunkát használó kegyetlen lágerhálózatot, a GULAG-ot is. A szovjet állambiztonsági szervek egészen a 80-as évek közepéig üldözték a keresztényeket. A szovjet korszak legutolsó hitvallói közé tartozott a néhány évvel ezelőtt elhunyt Pavel Adelheim atya is, aki több évet töltött a késő-szovjet korszak egyik munkatáborában. Figyelemre méltó, hogy a mai Oroszország állambiztonsági szervét nem a cári Oroszországban működő Ohrankára, hanem a bolsevik terrorért felelős CSEKA-ra vezeti vissza.