Jevlogij (Ivanov) szerzetest választották meg a Szent Panteleimon monostor igumenévé

2016. október 2-án tartották meg az áthosz-hegyi Szent Panteleimon monostorban az új igumen megválasztását. Jevlogij (Ivanov) szerzetesdiakónust választották meg az új elöljáróvá.

A választás a Szent Hegyen érvényes ún. Áthoszi Alkotmánnyal összhangban zajlott, melyet a görög kormány és parlament 1926-ban hagyott jóvá. Az Alkotmány szerint a szavazásban minden olyan szerzetes részt vehet, aki legalább 6 éve felnyírást nyert a monostorban (vagy más monostorban nyírták fel, de legalább ennyi ideje az adott monostorban él). Ezzel összefüggésben a szavazásban a monostorban élő 103 szerzetes közül 37 szavazott. A választás kétfordulós titkos szavazás útján történt.

Az új igumen beiktatása a Szent Tanács és a konstantinápolyi patriarcha jóváhagyása után történik.

Jevlogij (világi nevén Ivanov Mihail Nyikolájevics) szerzetesdiakónus 1958 október 12-én született Cseljabinszk-megyében. A Szent Háromság Szent Szergij Lavrában nyírták fel szerzetessé 1985. november 25-én. 1986. december 23-án szentelték fel diakónussá. 1988. május 15-én lépett a Panteleimon monostor testvérei közé. A monostor isztambuli metochionjában szolgált.

Forrás

Diodor (Larionov) atya kommentárja:

Az áthosz-hegyi orosz Panteleimon monostor az egyetlen orosz monostor, ahol megválasztják az igument. Oroszországban ezt a gyakorlatot a “démoni demokrácia tombolásának”, “liberális nyugati propagandának” (hiszen minden rossz feltétlenül nyugatról ered), “forradalmi újításnak”, “a káosz és az anarchia terjesztésének” bélyegzik. Erről, ritka kivétellel, az Orosz Orthodox Egyház főpapjainak többsége meg van győződve. Úgy vélik, hogy ha az igumenek szerzetesek általi megválasztásának elvét bevezetnék a mai monostori szabályzatokba, akkor az összes virágzó orosz monostor összeomlana. Hiszen az Oroszországban létező kolostorok százai Isten és a világ szolgálatában olyan magasságokat csak és kizárólag azért érhettek el, mert Oroszroszgában az elmúlt évtizedekben egyetlen igument és igumeniát (apátot és apátnőt) nem választottak meg a monostor lakói (mivel a monostorok lakói ki vannak téve az anarchista szellem befolyásának és mindig saját szenvedélyeiknek kedvezően választanak), hanem a püspökök nevezték ki őket Isten útmutatására, Aki, ahogy azt minden hívő tudja, a vezető határozatain keresztül nyilvánul meg. Ugyanis a püspök beavatkozása a monostor ügyeibe (például a püspök megparancsolhatja az apácáknak, hogy főzzenek az általa tartott bankettekre és szolgálják ki a rezidenciáját és nyaralóját, szerzeteseket emelhet ki a monostorból, hogy velük pótolja a hiányzó papjait az egyházközségekben, leválthatja a neki nem tetsző igument, hogy saját “bizalmi emberét” állítsa a helyébe stb.), ami ellentétben áll a szent atyák minden régi rendelkezésével, Isten akaratából történik, míg ha a szerzetesség alapító atyáinak testamentuma szerint a szerzetesek választják meg egy erényes és tapasztalt testvérüket tanítójuknak és atyjuknak, ez az elfogultság kifejeződése, az intrikák és “összeesküvések” következménye, a lázadó szellem megnyilvánulása.

Ennek ellenére a Moszkvai Patriarchátus weboldala joviálisan ír az áthoszi igumen megválasztásáról:

“A választás folyamata a Szent Hegyen érvényes ún. Áthoszi Alkotmánnyal összhangban történt, amit a görög kormány és parlament 1926-ban hagyott jóvá. Az Alkotmány szerint a szavazásban minden olyan szerzetes részt vehet, aki legalább 6 éve felnyírást nyert a monostorban (vagy más monostorban nyírták fel, de legalább ennyi ideje az adott monostorban él). Ezzel összefüggésben a szavazásban a monostorban élő 103 szerzetes közül 37 szavazott. A választás kétfordulós titkos szavazás útján történt”.

Ebben csak az az utalás érthetetlen, hogy az “úgy nevezett” Áthoszi Alkotmányt “a görög kormány és parlament 1926-ban hagyta jóvá”, mintha ennek az aktusnak bármiféle jelentősége lenne az Egyház számára. Eközben semmit nem mond arról, hogy ezt a dokumentumot az Áthosz-hegy 20 kolostora fogadta el és a konstantinápolyi patriarcha hagyta jóvá, és magát az elvet alkalmazzák nem csak a Konstantinápolyi Patriarchátus, de más keleti helyi egyházak monostoraiban is, beleértve az alexandriai, az antiokhiai, a jeruzsálemi, a ciprusi, a görögországi stb. egyházakat. És nem azért alkalmazzák, mert megfelel a bármelyik ország kormányának és parlamentjének, hanem azért, mert ennek megtartását hagyták meg a szerzetesség megalapítói. Ők kivétel nélkül mind alkalmazták ezt az elvet az általuk ért szerzetesi rendtartásokban és a szertesi élet legfontosabb alapjának tekintették, az olyan szentek pedig, mint Áthoszi Szent Athanásziosz és a szerb Szent Száva anathémát mondanak azokra, akik eltörölni merészelik ezen elv alkalmazását az általuk alapított monostorokban (Athanásziosz “Tipikonjában” arra is anathémát mond, akit a főpap kívülről küld és igumenként “rákényszeríti” Lavrája testvéreire)…

Úgy tűnik, az áthosz-hegyi Panteleimon monostor Oroszország szempontjából fontos helyzete miatt nem lehetett megkerülni ezt a hírt. De nem sikerült írni sem róla úgy, ahogy kellett volna. Hogyan lehetne írni egy liberális-demokratikus anarchizmusra alapuló “démoni szokásról” a Moszkvai Patriarchátus híroldalán? Innen az “ún. Alkotmány”. A dokumentum neve egyébként Καταστατικὸς Χάρτης Ἁγίου Ὅρους, amit “A Szent Hegy szabályzati chartájaként” fordíthatnánk. Ugyanilyen “chartával” rendelkezik például a Görögországi Egyház is. Ez egyáltalán nem “ún. Alkotmány”. Ez egyszerűen a Szabályzat, aminek joghatósága van (mint a mi monostori szabályzataink, melyeket az igazságügyi minisztériumban regisztrálnak). Innen tehát az utalás, hogy a dokumentumot 1926-ban a görög kormány és parlament fogadta el, vagyis úgymond, a dokumentum csak 1926-ban keletkezett, vagyis nemrég, és akkor, amikor Görögországban bevezették a demokratikus kormányzati rendet, vagyis amikor a Nyugat bomlasztó befolyása alá került. De hogy mi volt a régi időkben… világos, semmiféle liberalizmus.

Nem lenne olyan szomorú a helyzet, ha csak egy orosz monostor létezne, amelyikben megtartják ezt az ősi kánoni normát. A probléma csupán az, hogy még ez is a Konstantinápolyi Patriarchátus joghatóságában létezik.

 Forrás